Venter på svar om ansættelser

 Venter på svar om ansættelser

Hvilke ansættelsesprocedurer er der, når ledere på f.eks. et lokalt plejehjem ansætter medarbejdere

I forlængelse af Hvidovre Avis’ artikler om Krogstenshave og en række lederes ansættelser af familiemedlemmer og venner, har Hvidovre Avis spurgt Hvidovre Kommune, om ansættelsesprocedurer og ansættelsesforhold på de kommunale institutioner, skoler og plejehjem følger faste procedurer.

Ligeledes har Hvidovre Avis spurgt Hvidovre Kommune, om der kan ske ansættelse af de førnævnte nære relationer uden at der inddrages øvrige ledere.

Hvidovre Avis afventer svar fra Hvidovre Kommune og følger derfor op på sagen i den kommende avis.

 

red