– VI BEKLAGER GENERNE...

 – VI BEKLAGER GENERNE...

Vejarbejdet ved rundkørslen på Avedøre Holme går snart ind i næste fase

I forrige uges avis satte en artikel fokus på det igangværende vejarbejde ved rundkørslen på Avedøre Holme.

Som beskrevet i artiklen skyldes arbejdet, at der gøres klar til et løft af buslinjen 500 S, som Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen har besluttet

– Arbejdet kan desværre ikke gennemføres uden at afspærre vejbaner delvist i perioder, og vi beklager de gener, det medfører for trafikanter i området, skriver Center for Trafik og Ejendomme i Hvidovre Kommune, i et skriftligt svar.

– Vi har forsøgt at imødekomme kritikken og har bedt entreprenøren ændre på afspærringen ved det midlertidige busstoppested på motorvejsbroen i retning mod Avedøre Holme. Det giver mere vejbanekapacitet i retning mod Avedøre Holme og skulle derved gerne afhjælpe situationen i morgentimerne.

– I modsatte retning har vi desværre ikke kunnet se muligheder for at ændre på noget meningsfuldt.

Arbejdet ved rundkørslen ventes at vare frem til medio november 2023, og herefter flytter arbejdet frem til højresvingsbanen til Amagermotorvejen i retning mod Amager.

– Formålet med arbejdet er som skrevet at sikre endnu bedre forhold for bus 500 S ved at give den sin egen bane at køre i. Det skulle gerne gøre det endnu mere attraktivt at benytte bussen og dermed mindske trængslen i området.

– Når arbejdet er færdigt, vil man med bussen også kunne komme hurtigere til Glostrup Station, hvorfra man vil kunne tage letbanen, der efter planen vil stå færdig i 2025, slutter Center for Trafik og Ejendomme.

Foto: En visuel illustration af den kommende rundkørsel.