VI BRUGERE ER STOLTE OVER NAVNESKIFTET TIL "PALETTEN"

 VI BRUGERE ER STOLTE OVER NAVNESKIFTET TIL "PALETTEN"

Det nye navn "klikkede bare", skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

LÆSERBREV: I sidste uges "Kommentar" på side 4 med overskriften: ”Fjollerier med navneforvirring” undrer redaktør Niels Erik Madsen sig over navneskiftet af Medborgersalen til Kometen og skiftet af Aktivitetscentret til Paletten. Det er der da også andre, der har undret sig over, - forståeligt.

Jeg har også undret mig over skiftet til Kometen , men finder trods alt, at det er et flot navn.

Hvad angår Aktivitetscentret har der været mange velbegrundede ønsker om navneskift. Det var på det seneste blevet et farverigt hus, der havde navnet og ”fortiden” imod sig.

Selvom vi var nogle i Brugerrådet (nu Fællesrådet), der strittede imod, lod vi os overbevise om det rigtige i at sætte en konkurrence i gang om et nyt navn. Og var der her et, der bare klikkede, så var det selvfølgelig fjollet ikke at skifte.

Det var der med navnet: Paletten. Det klikkede og fik et bravende tilslutning på generalforsamlingen.

Huset er i dag og fremover et fyrtårn som en farverig palet af gøremål og aktiviteter i Hvidovre,

Det føler jeg mig stolt over at have medvirket til i mine 8 år som brugerrådsmedlem først som repræsentant for Ældrerådet(Seniorrådet) senere som brugervalgt medlem.

Vi brugere er stolte af navneskiftet til det bredt dækkende navn: Paletten. Aktivitetscentret er fortid både i omdømme og gøremål.

Med venlig hilsen

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren