Vi er glade for, at levende hegn er en fast del af (de fleste) nye lokalplaner

Vi er glade for, at levende hegn er en fast del af (de fleste) nye lokalplaner

De to udvalgsformænd CHARLOTTE MUNCH (Æ) for By- og Planudvalget og KRISTINA YOUNG (H) for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skriver her om baggrunden for regler om levende hegn

LÆSERBREV: I de seneste par år har en enig kommunalbestyrelse arbejdet for at fastholde, at Hvidovre Kommune er en grøn kommune, og at vores villakvarterer har et grønt udtryk. Det handler dog ikke bare om det grønne, levende udtryk, men også om klima, og at vi med levende hegn rundt om vores boliger bliver en lille smule bedre til at fastholde regn på parcelhusgrundenes egen matrikel.

Når kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan, hvor man som grundejer fremadrettet skal have levende hegn, betyder det ikke, at man skal fjerne sit faste hegn. Nye regler i en lokalplan har ikke tilbagevirkende kraft. For en god ordens skyld vil vi også lige nævne, at det selvfølgelig er helt i orden at vedligeholde sit nuværende faste hegn.

Beslutter man sig derimod for at rive sit nuværende faste hegn ned, eller ønsker man at ændre sit nuværende faste hegns placering eller størrelse, så bør man tjekke op på, om det ligger inden for den gældende lokalplans bestemmelser.

Borgere skal selv overholde regler

Vi lever heldigvis i et frit og tillidsfuldt samfund, så der er i reglen ikke andre end borgerne, der skal håndhæve reglerne i de nye lokalplaner. Men det er klart, at hvis Hvidovre Kommune bliver gjort opmærksom på, at der opføres faste hegn eller andet, der ikke er tilladt i en lokalplan, så kan man som grundejer risikere at få et påbud om lovliggørelse af f.eks. hegnet.

Vi har også forståelse for, at det kan virke urimeligt, at man som grundejer ikke frit må bestemme, hvilken form for hegn man gerne vil have rundt om sin grund. Men som først nævnt, så hænger det sammen med et stærkt og enigt politisk og grønt ønske om at gøre Hvidovre Kommune så grøn som overhovedet muligt. Man kan i øvrigt sige det samme om tagterrasser, som også ganske få boliger i Hvidovre lovligt kan opføre i henhold til reglerne i de nye lokalplaner.

Hjælp på vej

Vi håber meget, at de enkelte grundejerforeninger vil hjælpe deres medlemmer med viden om reglerne i lokalplanerne. Men vi har naturligvis også forståelse for, at det kan virke grænseoverskridende at skulle sige til ens nabo, at vedkommendes nye faste hegn eller tagterrasse måske ikke lever op til bestemmelserne i lokalplanen.

Fra tid til anden oplever vi også, at enkelte grundejere ikke har gjort sig klart, hvilke regler der er på området, og derfor har vi nu besluttet os for, at vi vil arbejde politisk for, at der bliver gjort en indsats for at oplyse borgerne om reglerne i nye lokalplaner. På den måde vil de fleste vide, hvilke regler de skal holde sig indenfor. Og er man alligevel i tvivl, så kan man altid henvende sig til Hvidovre Kommune og få svar på sine spørgsmål om regler i lokalplanerne.

På den måde kan vi måske forebygge mange og dyrtkøbte frustrationer – og sammen kan vi glæde os over, at Hvidovre bliver en endnu mere grøn og klimavenlig kommune.

Med venlig hilsen

Charlotte Munch, formand for By- og Planudvalget

og Kristina Young, formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.