Vi har aldrig spurgt!

Vi har aldrig spurgt!

Tankevækkende kritik fra Danmarksdemokraten Charlotte Munch, skriver TORBEN STRØM:

LÆSERBREV: Charlotte Munch kritiserer i sit læserbrev den advokatundersøgelse, som kommunalbestyrelsen har besluttet. Hun omtaler den som dyr og mener at det reelt handler om at finde en syndebuk eller syndebukke i administrationen, og at det er en proces, som hun lægger klart afstand til. Hun mener at administrationen har gjort, hvad de skulle og kalder Ege Allé sagen ynkelig og mener ikke at administrationen har håndteret sagen forkert og at det er trist, at et flertal i kommunalbestyrelsen kan hoppe med på borgernes påstand om, at der er sket en procesfejl i administrationen. For det er der ikke, skriver hun i sit læserbrev.

Det er ubegribeligt, at Charlotte Munch nu påstår at administrationen har handlet korrekt selv om hun har udtalt tidligere på et KB møde, at hun har læst hver et komma i denne sag. Hvis det er rigtigt, burde hun vide bedre!

Det er bevist at administrationen ulovligt har udleveret fortrolige dokumenter til borgere der har fået afslag på aktindsigt. Det er også bevist at administrationen har givet usande oplysninger til offentligheden.

Jeg har skriftligt opfordret Gert Nelth og Charlotte Munch til at fremvise de skrivelser /dokumenter som dokumenterer deres usande påstande som jeg har citeret nedenfor i denne skrivelse. Efter 3 års venten er det endnu ikke lykkedes at få noget bevis fra dem.

I 2020 udtalte Venstre politiker Charlotte Munch sig om de ulovlige egetræer på Ege Alle. Det samme gjorde forvaltningsdirektøren Gert Nelth med samme retorik.

I 2020 / 21 Charlotte Munch FB, Hvidovre Avis: ”Trods at borgerne fik afslag på deres ansøgning til kommunen om de måtte fælde træerne på deres vej, så fældede de dem alligevel.”

Det er mere eller mindre det samme, som forvaltningsdirektør Gert Nelth har udtalt til Lorry og i Hvidovre Avis. Han har endda bedt kommunen om ”at holde fast i, at de pågældende lodsejere havde forespurgt kommunen, om de måtte fælde træerne, og de har skriftligt fået et klokkeklart NEJ, og de har endda fået mere end et nej...”

Vi har aldrig spurgt om lov til at fælde træerne! Vi har med beboerunderskrifter anmodet kommunen om at fjerne de ulovlige træer.

I uge 16, 2023 ” opgraderer Charlotte Munch sin version i sit læserbrev ”EN UBEGRIBELIG BESLUTNING ”

”Jeg synes simpelthen, at det er trist, at et flertal i kommunalbestyrelsen kan hoppe med på borgernes påstand om, at der er sket procesfejl i administrationen. for det er der ikke, de fik at vide, at de ikke måtte fælde træerne, og det blæste de på, for den påskedag startede de motorsavene, og så gik de i gang. med hærværket.” citat slut.

Men Charlotte Munch glemmer åbenbart at træerne var ulovligt og illegalt plantet og først blev opdaget da der kom klager fra renovationsfolk der ikke kunne komme frem. Hun glemmer / overser også at borgmesteren i et brev til os titulerede træerne som ”jeres træer”.

Og KB er vel ansvarlige for deres egne synspunkter, og måske har de læst sagens akter, altså det der har stået mellem kommaerne.

Charlotte Munch påstår, at vi ikke har accepteret dommen… Det har vi, vi har fældet træer på kommunal grund, men vi bestred erstatningskravet fordi kommunen ikke har haft nogen udgifter i den tid træerne har stået der.

Erstatningskravet blev henvist til civilt søgsmål og derfor ankede vi ikke dommen. Jeg er forundret over at Charlotte Munch, stadigvæk lukker øjnene for sandheden / virkeligheden.

Der er flere interessante divergenser imellem Charlotte Munchs udlægninger i sagen og virkeligheden! Derfor glæder jeg mig over at et flertal af politikere nu ønsker at igangsætte en advokatundersøgelse. Det er i mine øjne at udvise ansvarlighed, for kommunen har ikke råd til at lade være, hvis den vil tage borgernes retssikkerhed og servicering alvorligt, når det kommer til ordentlig forvaltningsskik.

Sagen handler især om embedsmænd, der har optrådt kritisabelt. Det burde Charlotte Munch da ikke være uenig i, at kommunen bør undersøge?

På den lange bane vil omkostningerne til den advokatundersøgelse komme mangedoblet hjem igen. Det er vel nok den fornemmeste og eneste rigtige beslutning en kommune kan og bør gøre.

Med venlig hilsen

Torben Strøm

Ege Alle 40