– Vi har sat et stort fodaftryk

– Vi har sat et stort fodaftryk

– i den nye visionsaftale for Idrætsområdet, skriver den KONSERVATIVE KB-GRUPPE:

LÆSERBREV: Torsdag den 27. juni blev der afholdt pressemøde om fremtidige planer for idrætsområdet, mere specifikt, grunden ved Hvidovre Stadion skal delvis sælges til nogle private investorer, der så skal bygge et nyt stadion for private midler. Tennisbanerne og det bevaringsværdige klubhus bevares og forblive en del af Hvidovres ejendom.
Hvidovre Atletik og Motion skal sammen med andre flytte ned til området ved strandmarkskolen, hvor der opføres et nyt atletikstadion med tilhørende atletikhal, en form for multihal og bygning til flere foreninger i Hvidovre.
Samtidig skal der bygges nyt klubhus og fodboldbaner til Boldklubben Friheden i området ved Langhøjskolen.
Vi fra Det Konservative Folkeparti har valgt at tage del i denne vision fordi vi har fået sat flere store fodaftryk i aftalen.
Det har været vigtigt for os at den samlede plan skal være en nulløsning (samlet set må den ikke koste kommunen penge) og at investeringerne i den nye stationsgrund skal være 100% private. Med andre ord Hvidovre kommune skal ikke have nogen økonomisk andel eller forpligtigelse i fremtidens stadion, så vi kan sikre mest mulig velfærd i Hvidovre.
Det nye atletikstadion, bygninger og fodboldbaner skal som minimum dækkes af salg af grunde ved Hvidovre Stadion. Det er også en betingelse, at det nye det nye atletikstadion mv. bygges før byggeriet omkring selve stadion påbegyndes. Så Hvidovre Atletik og Motion, BK Friheden og andre foreninger ikke kommer til at lide last af manglende faciliteter på noget tidspunkt.
For det Konservative folkeparti er det en vigtig pointe, der tages hensyn til de foreninger der har til huse på Strandmarksskolen, vi vil derfor arbejde for, at der bliver indtænkt faciliteter for foreningerne i de nye byggerier ved Strandmarksskolen og ved Langhøjskolen.
Vi vil spændt følge dette projekt og løbende beskrive forløbet. Men et er sikkert, det bliver ikke med Konservative stemmer, der kommer kommunalinvestering eller ejerandel i det nye stadion, vi har simpel hen ikke økonomien, så at investere skattekroner i projektet er det samme som at forringe velfærden i Hvidovre.
Tillykke til alle med visionen, lad os håber på god fremdrift og held i projektet og lad dette blot være startsskuddet til et samlet løft af foreningslivet i Hvidovre!
Med venlig hilsen
Den Konservative gruppe i Kommunalbestyrelsen