VI MÅ DESVÆRRE PRIORITERE

VI MÅ DESVÆRRE PRIORITERE

ANDERS WOLF ANDRESEN med svar på indlæg om stien fra Kettevej til Bakkeskoven

LÆSERBREV: Som borgmester går jeg meget op i at udvikle hele Hvidovre, så det er attraktivt at bo og færdes både til bens og på hjul i alle områder af Hvidovre Kommune.

Men jeg kender godt til de aktuelle forhold, der hverken gør det nemt eller fornøjeligt at bruge tunnellen, som fører fra Hvidovre til Bakkeskoven. Samtidig er vores opgave som politikere at forholde os til den virkelighed, som konstant ændrer sig, og det betyder, at vi indimellem skal træffe vanskelige beslutninger.

De danske kommuner er over hele landet presset på økonomien, og mange steder genåbnes de kommunale budgetter for at gennemføre besparelser for at få pengene til at slå til. Her i Hvidovre er vi også presset af stigende udgifter til det specialiserede socialområde, inflation og meget andet. Særligt på anlægsområdet er vi - som alle andre kommuner - ramt af inflation, dvs. stærkt stigende priser på byggeri samtidig med, at der er godt gang i byggebranchen.

Vi har i 2023 afsat 119 mio. kr. til vores anlægsbudget. Vi har i år allerede givet en række nødvendige tillægsbevillinger på samlet 42 mio. kr. bl.a. til Tumlehuset og færdiggørelse af byggeriet på Holmegårdsskolen. Samtidig er der fortsat en række projekter, vi ønsker at prioritere med midler: Superligastadion, Hvidovre Havn, Pump-track bane og klubhus til Rebæk IF.

Derfor har vi været inde og foretage det, vi selv ser som den eneste ansvarlige øvelse nemlig at gå anlægsbudgettet igennem med en tættekam, så det ikke slår et kæmpe hul i kommunekassen. Og så de projekter, vi har på tegnebrættet, faktisk bliver gennemført.

Vi har set på hvert enkelt projekts status, og de dele af projekter, der først reelt bliver og kan gennemføres i 2024, dem flytter vi til 2024-budgettet. Så denne gennemgang og justering af anlægsbudgettet sikrer plads til de allerede gennemførte forbedringer i Holmgårdsskolen, Tumlehuset og de planlagte opgraderinger på Hvidovre Stadion, Hvidovre Havn, Pump-track-banen og klubhus til Rebæk IF, uden at der er andre anlægsprojekter, der bliver bremset. Der er kun ét projekt, der reelt bliver udskudt til senere, end hvad der ellers kunne have ladet sig gøre, og det er stien ved Bakkeskoven til Kettevej. Der har vi vurderet, at det godt kan vente til 2024, så vi i stedet kan prioritere de førnævnte forbedringer for idrætslivet og på havnen.

Det er vigtigt, at vores politiske prioriteringer kan forstås af jer Hvidovre-borgerne - både nu og i fremtiden - og at man kan se sig selv som en del af et Hvidovre-fællesskab, hvor der er plads til alle. Plads til gåture i kommunes grønne områder, plads til at nyde de blå elementer ved havnen og plads til at heppe på de røde Superligatrøjer på stadion.

Med venlig hilsen

Anders Wolf Andresen,

Borgmester, Hvidovre Kommune