VI ØNSKER IKKE AT GØRE FORSKEL

VI ØNSKER IKKE AT GØRE FORSKEL

CENTER for KULTUR og FRITID med svar på læserbrev om Avedøre Idrætscenter:

LÆSERBREV: I et læserbrev bragt i avisen før påske skriver nogle af deltagerne på AOF’s vandgymnastikhold om deres oplevelse af en ændret adgang til svømmehallens andre faciliteter, når de er til vandgymnastik i AOF-regi.

Det er rigtigt, at bl.a. AOF’s vandgymnastikhold tidligere har haft adgang til dampbad og spa i Avedøre Idrætscenter efter deres træning. Sidste år besluttede lederen af Avedøre Idrætscenter, at sauna, spa og dampbad fremover kun ville være åbent i svømmehallens offentlige åbningstid, og det blev meldt ud til centrets brugerråd. I første omgang havde vandgymnastik-holdet stadig adgang til at bruge faciliteterne, fordi de har bassintid midt på dagen. I november måned blev beslutningen lidt forsinket meldt ud til AOF, der siden da ikke har haft adgang til dampbad og spa efter deres holdtræning.

Baggrunden for den beslutning var dels, at Avedøre Idrætscenter ikke ønsker at gøre forskel på de foreninger, der bruger centrets faciliteter og dels hensynet til centrets økonomi og indeklimaet i svømmehallen. Da de ’varme’ faciliteter som sauna, spa og især dampbadet er dyre at have i gang, blev det besluttet, at det kun er i den offentlige åbningstid, hvor alle borgere har adgang, der er adgang til disse wellness-faciliteter. For dampbadets vedkommende er det desuden en belastning for indeklimaet i svømmehallen, hvis det skal køre hele dagen og aftenen.

Da beslutningen blev meldt ud til AOF i november 2023, var Avedøre Idrætscenter efterfølgende i dialog med aftenskolen om muligheden for, at vandgymnastikholdene kan benytte det opvarmede babybassin de sidste 5 minutter af deres træningstid, hvis der ikke er babyer i bassinet. Det blev der lavet en aftale om, som AOF virkede tilfredse med.

Vi ønsker på ingen måde at afskære vandgymnastikholdets deltagere fra socialt samvær efter deres ugentlige træning i svømmehallen, og I er også meget velkomne til at benytte forhallen til hyggeligt samvær før og efter jeres undervisning, ligesom rigtig mange af vores andre brugere og fx de pensionister, der benytter sig af kommunens tilbud om et gratis årskort til svømmehallen, gør.

Med venlig hilsen

Center for Kultur og Fritid

Hvidovre Kommune