- Vi siger tak til politikerne...

- Vi siger tak til politikerne...

Tak for støtten, skriver Beboerne på Ege Alle

- Vi vil gerne rette en tak til de 15 ud af 21 politikere som stemte for at stoppe denne sag, før den blev virkelig absurd. Mandag eftermiddag fik vi endelig afsluttet den tre år lange konflikt, vi har haft med kommunen angående de fældede egetræer i Hvidovre, siger Gabriela og Torben Strøm på vegne af alle fire beboere

- Vi vil også gerne sige tak til alle de borgere, der har støttet os i vores kamp mod et rigidt system. Her vil vi fremhæve den tidligere TMU-formand Steen Ørskov Larsen, som straks forstod, at noget var galt i kommunen. Det gjorde han første gang, han hørte om sagen. Allerede der forsøgte han at gøre en forskel for os.

- Vi vil også takke formand Poul R. Andersen, Grundejerforeningen Ny Hvidovre, som fra sagens begyndelse ihærdigt har kæmpet for retfærdigheden og talt for en mindelig ordning. Også en tak til foreningens bestyrelse – for økonomisk opbakning under Straffesagen i Glostrup Byret 2022.

- Der er flere personer, som fortjener et bifald i denne sag. Martin Amby fra Nye Borgerlige fik sikret, at vi nu får en juridisk undersøgelse af forvaltningens rolle samt Kenneth F. Christensen fra Socialdemokratiet som ydede en stor indsats for at få tingene til at gå op i den sidste fase af vores forhandlinger med kommunen.

- Og en særlig tak til Arne Bech fra Hvidovrelisten, som utrætteligt har støttet os under hele forløbet i denne sag, da han i 2020 satte sig 100 % ind i sagen, siger beboerne.

- Vi sætter også stor pris på den journalist fra Sjællandske Medier, der lyttede til os, da han hørte om sagen. Uden hans nysgerrighed havde vi ikke haft en chance mod det store system. Med utrætteligt gravearbejde har han trods forhindringer vendt hver en sten i sagen og dokumenteret forhold, der ellers aldrig var kommet frem. Det burde gøre arbejdet nemmere med en uvildig advokatundersøgelse, som er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse, slutter beboerne.