Vi skal have en skole i Superligaen

Vi skal have en skole i Superligaen

Borgmester Anders Wolf Andresen har indkaldt skoleledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere til møde om, hvordan der kan arbejdes hen mod en folkeskole, hvor eleverne trives bedre

Fagfolkene i Folkeskolen - skoleledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere skrev i seneste Hvidovre Avis et åbent brev til kommunalbestyrelsen om deres bekymring for elevernes trivsel i Folkeskolen.

Nu svarer borgmester Anders Wolf Andresen dem tilbage. Han har ikke et konkret svar på, hvordan problemerne skal løses, men har et stort ønske om at finde en løsning:

- Jeg deler jeres bekymring og vil gerne arbejde for en folkeskole i Superligaen. Mistrivsel blandt børn og unge er en udfordring, som fylder en hel del.

- Det er desværre også en tendens, vi ser i Hvidovre, og det kan vi ikke sidde overhørig. Det er jeg helt enig med de lokale tillidsrepræsentanter fra flere faglige organisationer her i Hvidovre, der i sidste uges avis havde skrevet et åbent brev til os i Kommunalbestyrelsen.

Som borgmester deler jeg fuldt ud jeres ambitioner om, at vi skal arbejde for at folkeskolerne i Hvidovre er i Superligaen. Det skal være godt at gå i skole i Hvidovre både fagligt, men også socialt. Alle jer, der arbejder på vores skoler, skal også trives i hverdagen. Derfor er jeg også meget optaget af, at vi i Hvidovre skal se på nye bæredygtige løsninger på børn og unges trivsel og læring.

- Jeg har også et ønske om, at vi sætter fokus på at udvikle lokale tilbud til børn med særlige behov. Vi er allerede i gang, men mit mål er, at indsatsen intensiveres allerede til efteråret, når vi vedtager næste års budget. Det vil jeg gerne arbejde for, at en samlet Kommunalbestyrelse vil bakke op om.

Vi har heldigvis faglige organisationer bag skoleledere, lærere, skolepædagoger og pædagogmedhjælpere, som sammen med deres medlemmer brænder for at udvikle vores folkeskole, så vores børn både trives og lærer. Tak for det.

Både på landsplan og i Hvidovre fylder udfordringerne på skoleområdet i den offentlige debat.

- Vi hører om børn med angst og skolevægring, samtidig med at flere og flere børn bliver diagnosticeret med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Det påvirker vores samfund, det påvirker familierne, og det påvirker vores skoler, SFO’er og klubber

- Og det er ikke kun i Hvidovre, vi oplever et stigende behov for indsatser på det specialiserede børneområde, og samtidig udfordrer de meget høje udgifter som meget ofte følger med. Vi ved fra landsdækkende undersøgelser, at de børn, som modtager et specialtilbud, alligevel klarer sig forholdsvist dårligt sammenlignet med børn på det almene skoleområde. Så der er helt bestemt flere gode grunde til at søge nye og mere bæredygtige løsninger på dette område.

- Center for Skole og Uddannelse arbejder allerede intensivt på at skabe en udvikling i vores skoler og klubber, så vi dér kan få skabt nogle lokale tilbud med høj faglighed og så langt flere børn kan få mulighed for at deltage i den almene folkeskole. Nogle børn har brug for meget specialiserede tilbud, og det vil de fortsat skulle have, men vi skal have skoletilbud i Hvidovre til langt flere børn, end vi har i dag.

- At skabe sådan en bevægelse og bæredygtig udvikling af vores skoletilbud kræver både investeringer og et bredt samarbejde. Det kender vi allerede fra ”Sammen om skolen”, hvor både Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og BUPL samarbejder om nye løsninger.

- Hvordan vi helt præcist skal gøre det, det ved jeg i sagens natur ikke endnu. Til gengæld ved jeg, hvor vi skal starte. Derfor har jeg allerede indkaldt skribenterne bag det åbne brev til et møde, så vi sammen – og sammen med Børne- og Uddannelsesudvalgets formand Sara Benzon - kan arbejde mod en folkeskole hvor børn trives og lærer – en folkeskole i Superligaen i forhold til faglighed og ikke mindst trivsel hos både personale og elever, skriver borgmester Anders Wolf Andresen i sit åbne svar til skoleledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

 

red