Vi skal sikre, at alle kan færdes i byen

Vi skal sikre, at alle kan færdes i byen

Vej & Park med svar på læserbrev om “Hækpoliti”:

LÆSERBREV: I sidste uges avis blev der i et læserbrev skrevet, at borgere i Hvidovre kan få en henvendelse fra kommunen, hvis deres hæk rager for meget ud over fortovet.

Det er rigtigt, for det er en del af vores opgave at sikre fremkommeligheden, så man kan komme sikkert rundt i byen – også med en barnevogn, eller hvis man f.eks. bruger kørestol.

Det er dog grundejeren, der har pligt til at holde fortovet rent ud for sin grund, herunder sørge for at klippe hækken, fjerne ukrudt samt sørge for saltning om vinteren. Det er vores ansvar i kommunen at vedligeholde alle øvrige offentlige arealer og veje.

Som der også står i læserbrevet, opfordrer vi fra Hvidovre Kommune til at styrke biodiversiteten, hvor det er muligt, og generelt får naturen lidt friere rammer, end den gjorde for bare 10 år siden. Det må dog ikke være sådan, at f.eks. træer og buske er til gene for trafikken eller forhindrer fremkommeligheden og tilgængeligheden.

Hvis vi får en henvendelse eller selv opdager et sted, hvor en hæk eller beplantning er til gene, så kontakter vi grundejeren og beder om, at hækken bliver klippet. Heldigvis reagerer langt de fleste grundejere på en sådan henvendelse, men hvis de ikke gør, retter vi igen henvendelse til dem. Meget, meget sjældent må vi ud i påbud til grundejeren, og endnu mere sjældent må vi få klippet hækken på grundejerens regning.

Hvis du oplever uhensigtsmæssig beplantning eller andet til gene i byrummet, er du altid velkommen til at tippe os via app’en “Giv et praj”.

 

Venlig hilsen

Vej og Park

Hvidovre Kommune