Vi skal tænke større og grønnere

Vi skal tænke større og grønnere

KRISTINA YOUNG: -Planlagt støjsikring af Amagermotorvejen er ikke tilstrækkelig

LÆSERBREV: Vejdirektoratets planer om at udvide Amagermotorvejen til 10 spor er måske nok nødvendig, men kræver nøje overvejelse og vigtige tiltag for at minimere støjgenerne for vores borgere.

I Hvidovre Kommune ser vi med bekymring på de nuværende elementer om støjsikring i Vejdirektoratets planer. De foreslåede støjskærme er simpelthen ikke tilstrækkelige, da de ikke løser det omfangsrige problem med den øgede støjforurening, som udvidelsen vil medføre.

Vejdirektoratet skriver selv i miljøkonsekvensvurderingen af udbygningsprojektet, at støjpåvirkningen af udvidelsen som helhed vurderes som værende en ”væsentlig negativ påvirkning”, da der fortsat vil være over 8.000 støjbelastede boliger i området efter udvidelsen – selv med støjskærme.

Det er uacceptabelt, for støj er ikke bare et irriterende hverdagsproblem; det udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker, der bor i nærheden af trafikerede veje. Flere videnskabelige undersøgelser har allerede grundigt dokumenteret de sundhedsmæssige påvirkninger af langvarig eksponering for trafikstøj - støj kan føre til søvnforstyrrelser, stress, angst og depression. Det påvirker også blodtryk og hjertesundhed, hvilket øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Det er derfor afgørende at tage skridt til at reducere støjen fra motorveje for at beskytte borgernes sundhed og trivsel.

En effektiv løsning kunne være at gå videre end blot traditionelle støjskærme. I Hvidovre Kommune har vi fået lavet et skitseprojekt for en overdækning af Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager Fælled, over Kalvebod-broerne til motorvejskrydset i Avedøre – en strækning på 7,1 km. De foreløbige beregninger viser, at en sådan overdækning vil reducere antallet af støjplagede boliger med helt op til 7.000 boliger. Og hvis man dækker det med solceller, kan der genereres 72 MW grøn energi om året – det svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug.

En sådan innovativ tilgang vil altså tjene to formål på én gang. For det første vil overdækningen dæmpe støjen fra trafikken betydeligt, hvilket vil forbedre livskvaliteten for de borgere, der bor tæt på motorvejen. For det andet vil den bidrage til den presserende dagsorden om den grønne omstilling.

Solcellerne på overdækningen kan generere vedvarende og ren energi, som kan bruges til at forsyne fx de lokale virksomheder med elektricitet, reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og bidrage til en mere bæredygtig energiforsyning, hvilket er afgørende i kampen mod klimaforandringer.

Overdækning med solceller er et eksempel på bæredygtig infrastruktur, der passer godt ind i vores bestræbelser på at mindske vores miljøpåvirkning. I stedet for at placere solcelleanlæg på grønne marker, kan vi bruge dem til at dække vores motorveje. Det fremmer den grønne omstilling og kan tjene som et positivt eksempel for andre byer og regioner.

Jeg imødeser derfor også Vejdirektoratets analyse af, hvordan en overdækning af Amagermotorvejen vil kunne indarbejdes i deres planlagte støjskærme. Det er en indsats, vi i Hvidovre vil holde Vejdirektoratet op på og arbejde for bliver realiseret.

Vi bør ikke være tilfredse med kompromiser og løsninger, der ikke løser de problemer, vi står overfor. I stedet for at acceptere støj som en uundgåelig følge af infrastrukturelle ændringer, bør vi udforske innovative løsninger, der tager hensyn til både vores helbred og planetens helbred.

Det er på tide, at vi tænker lidt større og grønnere – og prioriterer løsninger, der gavner os alle.

 

Med venlig hilsen

Kristina Young, formand for Støjudvalget samt Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Hvidovre Kommune