VI VIL STYRKE FÆLLESSKAB OG FRIVILLIGT ARBEJDE

VI VIL STYRKE FÆLLESSKAB OG FRIVILLIGT ARBEJDE

THOMAS MØLLER om Frivillighedscenter Hvidovre

LÆSERBREV: I over 20 år har jeg været engageret i forskellige frivillige foreninger, projekter og opgaver, og det har beriget mit liv på utallige måder.

En af de største gaver frivilligt arbejde har givet mig, er venskaber der varer ved. At arbejde side om side med ligesindede, der brænder for samme sag, der skaber et unikt fællesskab og sammenhold. Det er et fællesskab hvor alle bidrager med det de kan, og sammen skaber vi noget større end os selv.

At starte et Frivilligcenter i Hvidovre, blev besluttet af kommunalbestyrelsen i januar 2022. Det er en to trins raket som starter med en etableringsfase på to år. Frivilligcentret kan efter projektets udløbsdato den 30. september 2023 ansøge om optag på den statslige ordning for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Alle udgifter i forbindelse med Frivilligcenter Hvidovre deles mellem Hvidovre Kommune og Socialstyrelsen.

Nu står vi på tærsklen til en ny æra for Frivilligcenter Hvidovre. Vi er i forhandlinger om at få grundfinansieringen på plads, og vi er håbefulde og optimistiske omkring fremtiden. Med grundfinansiering vil vi kunne udvide vores tilbud og arrangementer, såsom workshops, informationsmøder, kurser og uddannelser, til gavn for alle Hvidovres foreninger og frivillige.

Vi arbejder blandt andet sammen med de 3 fagcentre Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, Sundhedshuset, Aktivitetscentret samt de andre Frivilligcentre i de omkringliggende kommuner.

Så kom til os hvis du:

gerne vil starte en forening, men mangler råd og vejledning til hvordan det gøres

vil søge midler til et projekt, evt. §18 midler eller mere generel fundraising

vil høre om den forening du drømmer om, allerede findes i Hvidovre

deltage i kurser om bestyrelsesarbejde

deltage i kurser om kasserer arbejdet i foreningerne

opstarte en selvhjælpsgruppe

melde dig som frivillig til et arrangement eller andet som handler om frivilligt arbejde.

Som formand for det nye Frivilligcenter Hvidovre har jeg set, hvor stor en forskel frivilligt arbejde kan gøre, ikke kun for den enkelte, men også for lokalsamfundet. Vores opstart har været meget udfordrende, men det har kun gjort os stærkere og mere beslutsomme i vores mission om at støtte og fremme frivilligt arbejde i Hvidovre.

Det er vores ønske og mål at styrke det frivillige arbejde i Hvidovre, og skabe et endnu stærkere fællesskab hvor alle kan være med og bidrage. Vi ser frem til at invitere jer alle sammen til de mange spændende arrangementer vi har i støbeskeen, og være sammen om at bygge en stærk fremtid for foreningslivet og de frivillige i Hvidovre.

For mere info kontakt os på frivilligcentret@hvidovre.dk, eller se mere på vores Facebookside www.facebook.com/frivilligcenterHvidovre

Med venlig hilsen,

Thomas Møller

Formand for

Frivilligcenter Hvidovre

Høvedstensvej 45