Videre med Vandtårnet

 Videre med Vandtårnet

Det skal afklares om vandtårnet kan istandsættes ind- og udvendigt i samme omgang

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre med den vision, der er lavet for brug af Hvidovre Vandtårn. Det skal afklares, om der hen over de næste 5 måneder kan laves et projekt, så vandtårnet kan istandsættes både ind- og udvendigt samtidig. Alternativt skal der, som allerede planlagt, igangsættes en udvendig istandsættelse af tårnet.

- Vi er med beslutningen i Kommunalbestyrelsen kommet et skridt videre i arbejdet med at få vores fine, gamle vandtårn fra 1937 sat i stand og indrettet, så det kan bruges til forskellige aktiviteter til glæde for borgerne i alle aldre i lokalområdet og i kommunen som helhed, siger fungerende borgmester Søren Friis Trebbien, der samtidig glæder sig over de mange input, der kom, da der i august og september blev holdt åbent vandtårn og indsamlet idéer via Deltag Hvidovre.

Udover visionen om at indrette vandtårnet til klatring, kulturarvsformidling og et observatorium, som bl.a. skoleklasser vil kunne benytte til de naturvidenskabelige fag (STEM), så besluttede Kommunalbestyrelsen, at der også skal arbejdes videre med mulighederne for at kunne holde kunstudstillinger, musikarrangementer og samtalesaloner i Hvidovre Vandtårn. Det forudsætter, at der kan skaffes ekstern finansiering via fondsmidler til en del af den indvendige istandsættelse og indretning til de formål, visionen for vandtårnet indeholder.

Der er allerede afsat 2 mio. kr. til den udvendige istandsættelse af vandtårnet på dette års budget.

Det videre arbejde med at udvikle visionen for vandtårnet og afsøge muligheden for at skaffe fondsmidler til at få realiseret visionen om et vandtårn med aktiviteter, går nu i gang. Der skal desuden nedsættes et brugerråd med repræsentanter fra Grundejerforeningen Svendebjerg og øvrige borgerrepræsentanter med interesse for vandtårnets anvendelse.