Vil have metro til Rødovre og Hvidovre

Vil have metro til Rødovre og Hvidovre

Hvidovre og Rødovre går nu sammen om arbejdet for at få metro til de to kommuner

En forlængelse af metroen fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum rummer mange fordele for både klimaet, borgerne og fremtidens hovedstadsområde.

Det mener både Rødovre og Hvidovre kommuner, som derfor har etableret et samarbejde om at få metroen til de to kommuner.

– Med en udbygning af metroforbindelsen vil man kunne flytte flere bilister over i den kollektive trafik til gavn for klimaet. Hvis man kombinerer metroen med et parkér og rejs-anlæg ved Hvidovre Hospital, hvor bilister kan stille bilen og benytte metroen som effektivt alternativ til den videre rejse ind i København, kunne vi også mindske trængslen og støjen i hovedstaden, siger Hvidovres borgmester, Anders Wolf Andresen og påpeger, at det vil udgøre en stor og nødvendig forbedring af tilgængeligheden til Hvidovre Hospital for borgere og medarbejdere i et stort opland.

Undersøgelser viser, at en metrolinje til Rødovre Centrum vil bidrage med et betydeligt passagerantal og dermed bidrage til en bæredygtig driftsøkonomi. En metrolinje hertil vil således kunne mindske trafikbelastning ind af de store indfaldsveje til København.

– Udviklingen illustrerer med al tydelighed det påtrængende behov for mere metro og i det hele taget en bedre og mere udbygget kollektiv transport. Vejdirektoratet har netop sendt planen for en udvidelse af Motorring 3 i høring. Tanken er at tage nødsporet i brug for at skabe plads til det stigende antal biler med de problemer, det fører med sig i form af mere støj, trængsel og forurening. Vi er nødt til at finde mere bæredygtige svar på den stigende trafikmængde, og metro til Hvidovre og Rødovre er en vigtig del af løsningen, siger Rødovres borgmester Britt Jensen.

En forlængelse af metroen kan altså være en vigtig brik i arbejdet med at sikre et hovedstadsområde med gode kollektive trafikforbindelser, færre biler i byen og mere plads til cykler.

Det er vigtigt, for problemerne med trængsel på vejene ventes kun at vokse de kommende år som en følge af det stigende befolkningstal i hovedstadsområdet. Væksten i indbyggere og arbejdspladser betyder, at der samlet skal håndteres 20 procent flere rejser i 2035 i hovedstaden.

Metroprojektet til Hvidovre og Rødovre vil styrke en sammenhængende hovedstad og et integreret arbejdsmarked.

Næste skridt er, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden også inviteres med i samarbejdet.

Foto: Metroen bør gå til Hvidovre Hospital, mener de to kommuner.