VIRKSOMHEDERNE I HVIDOVRE FÅR ANNULLERET MILLIONER AF KRONERS DÆKNINGSAFGIFT

VIRKSOMHEDERNE I HVIDOVRE FÅR ANNULLERET MILLIONER AF KRONERS DÆKNINGSAFGIFT

Virksomhederne i Hvidovre Kommune har siden 2021 levet med en sort sky over deres forretninger på grund af uforudsigelige og potentielt store stigninger i deres dækningsafgift.

LÆSERBREV: Dækningsafgiften er en ekstraordinær grundskyld, som kun 33 kommuner fortsat opkræver.

Heldigvis kan virksomhederne nu gå trygt ind i 2024. Før nytår blev politikerne på Christiansborg nemlig enige om at indføre en stigningsbegrænsning på dækningsafgiften. Konkret betyder det, at eventuelle stigninger indfases gradvist over 10 år fremfor at ske med det samme her i 2024. Samlet set annulleres 4,1 mia. kr. i dækningsafgift, som ellers ville have været opkrævet de kommende år, fra ca. 16.000 ud af 26.300 dækningsafgiftspligtige erhvervsejendomme. På den måde stilles virksomhederne ikke markant ringere end private som har en skatterabat ved eventuelle stigninger.

Ifølge Skatteministeriet blev der i 2023 opkrævet 60 mio. kr. i dækningsafgift i Hvidovre Kommune. Dette beløb forventes at stige til 65 mio. kr. i 2024. Stigningen på de 5 mio. kr. vil dog ikke længere ramme med det samme, men indfases med 0,5 mio. kr. årligt over 10 år. Det sikrer, at over 22 mio. kr. mere end først forventet forbliver i de lokale virksomheder, hvor de kan investeres og skabe arbejdspladser. Det berører anslået 500-749 ejendomme ifølge den politiske aftale mellem regeringen (SVM), Radikale, Konservative og Liberal Alliance.

Denne justering af ejendomsvurderingsloven har længe været et ønske fra Dansk Erhverv, som har presset på for at sikre øget tryghed omkring dækningsafgiften. Mange små- og mellemstore virksomheder kunne ellers være blevet ramt af pludselige og massive stigninger. Derfor har skattelettelsen her en betydelig positiv indvirkning på likviditeten. Med ændringen af ejendomsvurderingsloven i 2021 blev satsen reduceret fra 10 promille til 6,1 promille i Hvidovre. Men grundet de store stigninger i grundvurderinger, stod skatterne i kroner og øre fortsat til at stige uden nogen overgangsordninger for mange virksomheder.

Med venlig hilsen
Carl Andersen
Politisk konsulent for skat og familieejede virksomheder