Vores bekymringer når nye højder

Vores bekymringer når nye højder

METTE KRYGER med åbent bekymringsbrev omkring vedtagelse af en omlægning af kommunes heldagstilbud, som i budgettet for 2024-2027, går fra at være heldagstilbud til at være et skoletilbud med mulighed for tilkøb af SFO:

LÆSERBREV: Jeg er mor til en dreng på 10 år, som går i 4. klasse I E-klasserne på Gungehusskolen.

Jeg ved, at personalet også har skrevet et bekymringsbrev omkring hvad denne ændring kan og vil få af konsekvenser for vores børn, og for dem som personale.

Jeg deler til fulde personalets bekymringer. Umiddelbart lyder det da dejligt, at jeg ville få mulighed for at min søn ville kunne møde lidt tidligere om morgenen, så jeg ikke behøver, at hænge i en klokkestreng for at passe mit arbejde.

Men hvis den mulighed gør, at der i løbet af hans skoledag, vil være færre uddannede pædagoger med i de faglige fag, så vil det have meget store konsekvenser for min dreng, og for mange af de øvrige elever i kommunens heldagstilbud. Min søn har stor glæde og gavn af 1:1, eller måske 1:2 undervisning for at lære og kunne følge med i timerne. Desuden har han meget svært ved at håndtere de mange indtryk, han får i løbet af en dag, han udtrættes og holder på sig selv indtil han er hjemme. Her kommer reaktionerne, hvor han i perioder er meget udadreagerende, eller så presset at han f.eks. piller huden af sine fødder.

Min søn har brug for en personalegruppe som kender til autisme, og som kender ham, så signaler på at han udtrættes, bliver opdaget, så han kan skærmes og gives ro. Hvis konsekvensen med det nye budget bliver at fordelingen mellem uddannet og ikke-uddannet personale bliver 60/40, så er jeg meget bekymret. Jeg har allerede meget dårlige erfaringer med de ellers søde ikke-uddannede vikarer, som bruges allerede nu. Jeg har mange gange hentet sønnen, hvor jeg med det samme har kunne se på hans ansigt, at han har det virkelig dårligt. Dette var ikke blevet opdaget af vikarerne.

Er konsekvensen også at det pædagogiske personale ikke skal være tilknyttet en fast klasse, vil det skabe en uro og utryghed – som både har betydning for hans trivsel og for hans mulighed for at tage dagenes undervisningsstof til sig.

Jeg skriver meget ud fra min egen dreng. At være mor til en dreng med diagnose, giver i forvejen mange mange bekymringer for hans fremtid – hvad skal der dog bliver af ham, bliver han faglig stærk nok til at klare en uddannelse, kommer han til at kunne bo og klare sig alene – ja listen er jo uendelig. Denne budgetvedtagelse hæver alle disse bekymringer til nye højder.

Jeg beder virkelig om at I gennemtænker denne beslutning, måske sparer I pengene nu, men på sigt kan prisen være meget højere, både for det enkelte barn, men også for Hvidovre Kommune, som kommer til at stå med en større gruppe af unge voksne med diagnoser, som er blevet tabt på gulvet pga. denne beslutning.

Jeg er bekymret for mit eget barn, men også for alle elever på kommunes heldagstilbud.

Og jeg er bekymret for personalet, de er i forvejen meget travle og pressede, på Gungehusskolen har der været meget uro det sidste år – med personaleudskiftning, ny leder osv. Og til stadighed har de gjort og gør det allerbedste for vores børn. Og husk ændres pædagogernes hverdag, er det ikke kun deres og elevernes hverdag som ændres, men også lærernes, som også vil mangle den eller de ekstra personaler i løbet af undervisningsdagen. Så alles trivsel er i fare.

Tak fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Mette Kryger