VORES BUSSER BLIVER KLiMAVENLIGE – MEN DYRERE

VORES BUSSER BLIVER KLiMAVENLIGE – MEN DYRERE

Prisen på offentlig transport steget med 35,3 procent i forhold til 2008, skriver NICOLAI KAMPMANN:

LÆSERBREV: I Region Hovedstaden er vi foran de mål, vi har med at skifte driften af vores busser fra fossildreven til el.

Region Hovedstaden har som målsætning at udfase de regionale dieselbusser frem mod 2030 og erstatte dem med el busser.

Ved udgangen af 2024 er 50 procent af flåden el busser. Det må var oprindeligt sat til først at blive nået i 2030.

Målet blev sat efter regionalvalget i 2017. Siden har vi i regionen forpligtet os på, at alle udbud af nye busser fra 2022 skal være nulemissionsbusser.

Når buslinje 200S er omstillet i december 2025 er ”vores lokale” bus også omstillet til at køre på el. På det tidspunkt vil 2/3-dele af regionens busdrift være omstillet til nulemission. Det inkluderer, at Letbanen vil påbegynde drift i 2025.

Det er de gode nyheder.

På det overordnede plan går det den gale vej for vores offentlige transport.

Det er fortsat populært at køre i egen bil. Flere vælger bus og tog fra. Det skal også med for det fulde billede, at efter corona vælger mange også at tage en arbejdsdag hjemmefra, og både cykling og gang er noget en del vælger.

Ifølge Danmarks Statistik koster det 24,9 procent mere at køre i bil i dag, end det gjorde i 2008. Til sammenligning er prisen på offentlig transport steget med 35,3 procent i forhold til 2008.

I næste måned skal jeg med Region Hovedstadens Trafikudvalg en tur til Hamburg for at studere, hvordan man har organiseret den kollektive trafik der. I Skåne har den offentlige trafik overskud, så det er åbenlyst, at man meget tæt på Hovedstadsområdet formår at drive den offentlige transport stabilt, økonomisk mere bæredygtigt og med en større folkelig opbakning end vi gør her.

Jeg mener ikke, at vi kommer udenom at den kollektive trafik skal have tilskud til at køre rundt. Valget er vores, og det er politisk.

Vi ved fra passagerundersøgelser, at regelmæssighed har stor betydning for transportvalget. Kommer toget og busserne til tiden, kan du få plads og er afgange aflyst? Alt sammen grunde til, at folk vælger bilen, også selvom det betyder kø i myldretiden.

Her den 21. januar stiger priserne desværre yderligere. Det bliver i gennemsnit 10 procent - dog rummer stigninger store forskelle afhængigt af rejselængden. Forhøjelser er primært for meget korte rejser på Rejsekort og Pendlerkort.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har over for TV2 Kosmopol ”taget ansvaret” for den berettigede utilfredshed med den kollektive transport. Han har nedsat en ekspertgruppe, der i slutningen af året skal komme med en række anbefalinger til at ændre den triste udvikling.

Til den tid håber jeg dæleme, at vi socialdemokrater bakker op – og involverer os i at få en helhedsplan for trafikken i hele Hovedstadsområdet. Det er det, der skal til. Ikke lokale ad hoc løsninger her og der.

Venlig hilsen

Nicolai Kampmann, Medlem af Region Hovedstaden (A)

.