Yderste del af molen bliver opgraderet

Yderste del af molen bliver opgraderet

Badestigen vil være lukket til ultimo august

Der er fuld gang i Hvidovre Kommunes arbejde med at forny og forstærke kajen langs Nordmolen på Hvidovre Havn, så den kan holde en årrække igen. Det har været nødvendigt at gøre nu, fordi molen er i meget dårlig stand. Kajen bliver beklædt med en trækonstruktion. Har du din gang på havnen, kan du allerede se begyndelsen på den træbeklædte kaj. Efter pinsen blev adgangen til badestigen yderst på Nordmolen lukket. Den offentlige badestige vil først kunne benyttes igen, når ydermolen er istandsat med udgangen af august måned.

Udover den spunsning og etablering af ny træbeklædning på kajen, som nu er i fuld gang, skal sommermånederne bruges på at bygge en ny afslutning på Nordmolen. Når den er færdig, vil de borgere, der benytter badestigen og alle andre, der har lyst til at spadsere en tur på molen, kunne sætte sig på den nye etablerede ydermole med udsigt udover Kalveboderne.

Der bliver lavet en helt ny afslutning på Nordmolen, som bliver beklædt med træ. Den får form som en cirkel med bænke, der udover at kunne bruges til at sidde på, også kan åbnes, så man kan lægge sit håndklæde og tøj derned, mens man går i vandet fra badestigen. Den yderste del af Nordmolen bliver tilgængelig også for dem, der fx bruger rollator eller kørestol, fordi der ikke bliver trin. På den måde kan alle få adgang til udsigten over Kalveboderne.

Den færdige mole vil være oplyst om aftenen. Der bliver sat nogle lysstandere op, som lyser svagt hele aftenen – og kraftigere, når man går forbi. På denne måde spares der på CO2. På ydersiden af ’molehovedet’ kommer et LED-bånd, der lyser op og markerer molens afslutning.

Mens arbejdet på Nordmolen står på i de kommende måneder, vil der være faciliteter og adgangsveje, der ikke kan benyttes eller er ændrede. Havnens brugere kan holde sig orienteret på de skilte og den informationsplakat på havnen, der løbende opdateres.