Læserbreve
Skriv debatindlæg

Indlæg, der skal omhandle lokale emner, vil snarest kunne læses på vores netavis og bringes i den trykte avis, så snart der er plads. For at give så mange som muligt chancen for at komme til orde anmodes du om at skrive så kort som muligt, og maksimalt 300 ord. Husk navn og adresse, "anonyme" indlæg bringes ikke.

Vises ikke
Vises ikke

Af Kristina Young

Tilgængelighed, tilgængelighed....

access_time14. august 2018 ...tilgængelighed. Og helst for alle. Kørestolsbrugere, gangbesværede, svagtseende og synshandicappede har det ikke altid let. Hverken generelt eller konkret i Hvidovre. Det viste Hvidovre Avis, da...
Af Niels Erik Madsen

Bli’r der julefest i ”Tumlehuset”?

access_time7. august 2018 Så kom det også i TV-Lorry, - en omtale af skandalebyggeriet af den store børne- og idrætsinstitution “Tumlehuset”, der er under opførelse på cirkusgrunden ved Byvej i Avedøre.Hvidovre Avis har ads...
Glascontainerne bliver tømt, men noget af indholdet lander på vejene..

firmaet strør om sig med glasskår på vejene

access_time31. juli 2018 Det er dejligt med den øgede indsamling af kildesorteret affald, som vi har i Hvidovre kommune. Det er til gengæld ikke acceptabelt, at indsamlingen af glas foretaget af firmaet MLarsen gang på gan...
gh

RISBJERGGÅRD-SALEN EN INTIM KONCERTSAL

access_time31. juli 2018 En intim koncertsal som Risbjerggårds sal. Sådan en viser erfaring og lange traditioner at Hvidovre har brug for - også i fremtiden. Det har Medborgerhusets kolde, institutionsprægede sal aldrig ku...
Harmonikatræf i salen på Risbjerggård i april 2018.

Så mange bruger Risbjerggårdsalen

access_time31. juli 2018 I forbindelse vinderforslaget til Hvidovre Bymidte, der bl.a. indeholder en nedrivning af Risbjerggårds store sal, har der været megen debat og diskussion om de fremtidige muligheder for en række l...
Rebæk søpark

CYKLISTER HAR IKKE VIGEPLIGT VED REBÆK SØ!

access_time31. juli 2018 Bjørn Johannesen skriver i sit læserbrev i Hvidovre Avis den 24. juli, at “cyklisterne ikke overholder den ubetingede vigepligt i rundkørslen ved Rebæk Sø”.I den pågældende rundkørsel har cyklister...
Af Kristina Young

En hilsen til hverdags-ordenshåndhæverne

access_time31. juli 2018 Forleden læste jeg en klumme i Politiken, hvor jeg blev bekendt med et nyt begreb: Pædagogstrisser.En pædagogstrisser er en, som har for vane at belære tilfældige mennesker med og om, hvad de gør f...
Charlotte Munch

skal arbejdes væk!

access_time31. juli 2018 I sidste uges Hvidovre Avis kunne man læse om Steen Ørskov Larsens frustrationer omkring forløbet omkring Parallelvej. Et forløb som Steen Ørskov Larsen selv har deltaget i fra start til slut.En af...
NU BARE EN PLØJEMARK! Preben Nielsen foran det store areal med busk- og træbeplantning i Rebæk Søpark, som HOFOR har fjernet i juli 2018, og de ikke mener at skulle genetablere i parkområdet.

”HOFOR” HAR AFLEVERET AREAL I REBÆK SØPARK SOM...

access_time24. juli 2018 HOFOR har ved opslag af areal skitse i bebyggelsen meddelt de renoverede i december 2017 kloakledninger ved Rebæk Søpark. Renoveringsarbejdet som pågår lige nu omhandler udskiftning af tre brønde,...
Rundkørslen ved Rebæk Sø skal trafiksikres juni 2018

DE IGNORERER VIGEPLIGTEN...

access_time24. juli 2018 Positivt at man vil forbedre sikkerheden i rundkørslen ved Rebæk sø.Det problem, jeg oplever næsten dagligt, er cyklister på Kløverprisvej fra Avedøre Havnevej. Den ubetingede vigepligt bliver tota...
Parallelvej 47 Hvidovre juni 2018

kender kommunen ordet information?

access_time24. juli 2018 Det er med undren at jeg læser Hvidovre Avis den 10. juli samt 17. juli og på den måde erfarer, at de fire grunde på Parallelvej 47 ikke alligevel skal sælges som selvstændige parcelhusgrunde, men...
Af Niels Erik Madsen

Her får Hvidovre dumpekarakter!

access_time24. juli 2018 Hvidovre får ofte rosende omtale på flere kommunale områder. Det gælder f.eks. ældresamarbejdet, børne- og ungdomsvirket, støtten til kultur, teater og cirkuslivet, jobcentret der bringer mange, bl...
Grethe Jørgensen

DET PASSER IKKE!

access_time24. juli 2018 I sidste uges "Talerstol" havde en person under pseudonymet "M.G." et indlæg, hvori han påstod, at der flød haveaffald rundt omkring på gangene og gravstederne på Risbjerg Kirkegård.Jeg ved ikke hv...
menu
menu