11,49 mio. findes på ældre og sundhed

11,49 mio. findes på ældre og sundhed

Der skal værre færre ledere og medarbejdere på de lokale plejecentre - samlet skal det indbringe en besparelse på 4,4 mio. kr. Derudover skal der på hele området samlet findes en besparelse på yderligere 2 mio. kr.

Hvordan de 2 mio. kr. findes, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til i begyndelsen af 2019. Besparelsen på de 4,4 er derimod lagt ud til de enkelte plejecentre og øvrige kommunale tilbud til ældre.

- Det afhænger af en ledelsesmæssig vurdering af hvilke områder, der bedst kan bære besparelsen samt under generel hensyntagen til, hvor budgetreduktioner vil have mindst mulig konsekvens for borgere såvel som medarbejdere, lyder det i forslaget.

Borgere rammes mindst

I effektiviseringsforslaget står imidlertid også, at det ikke menes, at besparelserne kan findes alene i ledelsen. I aftaleteksten mellem budgetforligsparterne understreges det imidlertid, at besparelsen i videst muligt omfang skal findes på de administrative områder.

Derudover er det aftalt, at der skal spares 1,5 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet.

- Målet er, at borgerne oplever at være på hospitalet i kortere tid efter indlæggelse, en bedre udnyttelse af eksisterende rehabiliteringsordninger i kommunen samt en hurtigere og mere målrettet indsats i kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje, beskrives det.

Tøjvask og privat hjemmehjælp

En enkelt million skal findes på at udlicitere tøjvask, så hjemmehjælpsområdet ikke længere skal klare den opgave. Ydermere skal der findes 1,67 mio. kr. ved at ændre på det antal af private udbydere af hjemmehjælp, som kommunen benytter. Helt konkret foreslås det, at Hvidovre Kommune i udbud fremadrettet kun benytter en enkelt leverandør frem for de nuværende fire. Og besparelsen kan tilsyneladende findes ved, at der justeres på krav til leverandøren.

- Andelen af stillede krav vil naturligt have betydning for den pris eventuelle leverandører vil afgive i forbindelse med et bud på opgaven, står der i oplægget til effektivisering.

menu
menu