12 etager på AOF-grund sendes igen i høring

12 etager på AOF-grund sendes igen i høring

Planerne om et 40 meter højt hus på hjørnet af to af Hvidovres mest centrale veje er i høring frem til 1. april

12 etager og en bebyggelsesprocent på 300 på AOF-grunden.

Det er, hvad der er planer om at bygge på hjørnet af Gl. Køge Landevej og Hvidovrevej på den grund, hvor AOF-bygningen i dag står.

Men for at planerne kan realiseres, skal der laves et tillæg til Kommuneplan 2016 - og dette tillæg sendes nu i høring hos de berørte borgere og virksomheder i området. Sådan besluttede kommunalbestyrelsen på deres seneste møde.

Senest 1. april

Kommuneplantillæget sendes i høring i 8 uger og der afholdes ikke borgermøde. Dette skyldes, at der allerede har været holdt borgermøde i foråret 2019.

- Med kommuneplantillægget gives der mulighed for en bredere anvendelse for området samtidig med at de bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres til en maksimal bygningshøjde på 40 m, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bebyggelsesprocent på 300. Derudover ændres den maksimale størrelse for den enkelte butik fra 1.000 til 1.500 m², skriver Hvidovre Kommune til borgerne om planerne.

Høringsperioden varer frem til 1. april og bemærkninger og ændringsforslag fra de høringsberettigede kommer til at indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. I forbindelse med høringsperioden og høringsmaterialet påpeger Hvidovre Kommune, at tillægget til Kommuneplan 2016 indeholder en beskrivelse, der skal sikre, "at en fremtidig bebyggelses højeste del bliver placeret i områdets sydøstlige hjørne og at bebyggelsen nedtrappes mod vest, så dens højde svarer til de tilstødende nabobygninger her".

Høringssvar og ændringsforsalg skal sendes til plan@hvidovre.dk eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

key

menu
menu