12-etagers byggeri skal vises i 3D

12-etagers byggeri skal vises i 3D

Et kommende byggeri ved Frihedens Station, ovenpå AOF-bygningen, skal først ses i ny digital bymodel

Hvilke påvirkninger og konsekvenser vil det få for naboerne, hvis der bygges 12 etager ved Frihedens Station?

Det får Hvidovres kommunalbestyrelse nu mulighed for at se på kommunens nye digitale 3D-bymodel.

Årsagen er, at netop kommunalbestyrelsen tirsdag i sidste uge skulle tage stilling til ændringer i kommuneplanen for området. I den nye kommuneplan lægges der op til, at der ved et salg af grunden kan bygges op til 12 etager.

På et ønske fra Hvidovrelisten blev sagen imidlertid udskudt til august, så kommunalbestyrelsen kan få en bedre fornemmelse af, hvordan et byggeri i de påtænkte dimensioner vil påvirke området, inden der træffes endelig politisk beslutning om ændringerne.

Nyt redskab i Hvidovre

Den digitale 3D bymodel er en nyanskaffelse i Hvidovre Kommune, som Bygge- og Planudvalget blev orienteret om på udvalgets møde i maj. Det digitale redskab er netop anskaffet for blandt andet at kunne præsentere nye byudviklingsprojekter, byggerier og anlægsopgaver.

- Formålet med at etablere en 3D bymodel over Hvidovre Kommune er også at skabe et bedre digitalt grundlag for løsning af en række af kommunens opgaver indenfor planlægning, byggeri, veje og klimasikring. Administrationen kan fremover blandt andet anvende (modellen, red.) til at visualisere nye projekter overfor beslutningstagere, borgere og virksomheder. Ligesom ansøgere af større projekter og byggerier i kommunen vil kunne præsentere og visualisere deres projekt i udsnit af 3D bymodellen, lød det, da Bygge- og Planudvalget blev præsenteret for nyanskaffelsen.

red

menu
menu