15 besøg i timen på Åbent Bibliotek

15 besøg i timen på Åbent Bibliotek

I gennemsnit har Åbent Bibliotek haft 15 besøg i timen i den selvbetjente åbningstid i det forløbne år.

Det fremgår af den evaluering, som efter et år med Åbent Bibliotek nu er forlagt for det politiske Kultur- og Fritidsudvalg.

Åbent Bibliotek blev en realitet den 4. september 2017, og i den politiske aftale om Åbent Bibliotek lå, at ordningen skulle evalueres efter henholdsvis 1 og 2 år.

Af evalueringen fremgår det, at den selvbetjente åbningstid er en succes, men at der også har vist sig nogle udfordringer, som der skal tages hånd om. F.eks. øgede udgifter til rengøring, lys og varme, fordi biblioteket bruges med ordningen. Ligeledes har det vist sig at være et problem, at opdatering af de tilgængelige computere typisk foregår i de sene timer.

- Dette bevirker, at brugerne i perioder ikke kan anvende bibliotekets computere og IT-udstyr og i værste tilfælde kan opleve at få tildelt gebyrer for sent afleveret materiale, hvis systemet bag materialeafleveringen ikke er funktionsdygtigt grundet systemopdateringer eller andet, lyder det blandt andet i evalueringen.

For at imødekomme den problematik foreslår Hvidovre Kommunes administration, at åbningstiderne for Åbent Bibliotek fra september 2019 indskænkes til timerne 7-22 frem for det nuværende 6-24.

menu
menu