– 15 etager vigtig for kvaliteten...

– 15 etager vigtig for kvaliteten...

Hvidovre Avis spørger ind til byggeprojektet i Hvidovre nord. AKF Koncernen svarer:

Debatten raser om et byggeprojekt i Hvidovre nord, hvor der blandt andet er planlagt et boligtårn i 15 etager, ca. 50 meters højde.

Derfor har Hvidovre Avis spurgt AKF Koncernen bag projektet, hvorfor de mener, det er nødvendigt at bygge så højt, og om de mener, der kan findes alternativer til det høje boligtårn.

Hvorfor skal der bygges op til 15 etager?

– Hvidovre Kommune har med sin kommuneplan udpeget området på hjørnet af Hvidovrevej og Kløverprisvej til udviklingsområde med fokus på at skabe fortætning med et by- og boligudviklingsprojekt. Ønsket om fortætning ligger i tråd med Planloven, der netop foreskriver fortætning langs stationerne i Fingerplanens kommuner. Af samme grund lægger lokalplanen op til en bebyggelsesprocent på 170, og det er ud fra denne, at vi i AKF Koncernen i samarbejde med Sweco Architects (tidligere KANT Arkitekter) og andre dygtige rådgivere har udviklet projektet Grønnebro, lyder det indledende i et skriftligt svar fra AKF Koncernen.

– Som udvikler er det meget vigtigt for os, at Grønnebro ses i sin helhed, og at man f.eks. ikke ser isoleret på bebyggelsens tårn. En bebyggelsesprocent på 170 er nem at opnå f.eks. ved at bygge en lukket karre. I AKF Koncernen er det imidlertid vigtigt, at de projekter vi udvikler, bygger og drifter, er til gavn for både kommende beboere og det omkringliggende miljø. Det er altså med dette in mente, at vi har udviklet Grønnebro, fortsætter svaret fra AFK Koncernen.

– Med Grønnebro ønsker vi at skabe flest mulige kvaliteter og det bedst mulige projekt for områdets beboere og borgere - inden for Kommuneplanens rammer. Det har været vigtigt for os at skabe en tilgængelig, åben bebyggelse, der nedtrappes til 2,5 etager mod villakvarteret, så villakvarteret tilgodeses, og der gives plads til grønne områder med adgang for alle, der måtte have lyst til at lægge vejen forbi, svarer AFK Koncernen.

Skiller vandene

Vil projektet være interessant for AKF Koncernen, hvis der kun bliver givet tilladelse til at bygge i max. tre etager?

– Uden tårnet har vi at gøre med et andet projekt. Et projekt, der ikke på samme måde tager hensyn til villakvarterets skala, og som ikke giver plads til fælles, grønne områder, da tårnets kvadratmeter da skal placeres et andet sted. Det vil således ikke være et projekt, der indeholder de kvaliteter, vi finder afgørende for at skabe et attraktivt by- og boligudviklingsprojekt, der både gavner de kommende beboere og giver tilbage til byen, lyder svaret fra AFK Koncernen.

– Samtidig ved vi godt, at et tårn, som det vi ønsker at bygge, ofte skiller vandene. Men det er vigtigt at slå fast, vi har gjort os umage. Vi har intentioner om at opføre et smukt byggeri, der både bygningsmæssigt og æstetisk passer ind i området. Det er disponeret efter nøje hensyntagen til nærområdet, hvor det trækkes tilbage fra vejen, og placeres på en sådan måde, at det skygger minimalt for naboejendommene og faktisk blot rammer en enkelt nabogrund med minimal skyggevirkning i morgentimerne i efterår og forår. Helt grundlæggende tror vi på, at udviklingen af Grønnebro kan tilføre stor værdi til Hvidovre Nord og blive bydelens nye vartegn, slutter AKF Koncernen om spørgsmålene om boligtårnets højde og eventuelle alternativer.key

Læs flere spørgsmål til AFK Koncernen samt deres svar på side 3.

Den planlagte bebyggelse.

Den planlagte bebyggelse.

menu
menu