20% over 65 år føler sig ensomme

20% over 65 år føler sig ensomme

Helst ikke i Hvidovre?

I januar havde jeg et indlæg her i avisen om: “Vi tar' os jo af hinanden i Hvidovre”, hvor jeg var inde på risikoen for øget ensomhed med stigende alder.

Siden er jeg blevet spurgt om tal for ensomhed i Danmark.

Det havde Jyllands Posten en større artikel om søndag den 10. februar.

Heri blev det omtalt:

At mere end 50.000 danskere over 65 år føler sig ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag negativt.

At blandt både enlige og samboende ældre over 65 år føler hver femte sig ensom. 20%. Det er mange.

At hvert år dør 3.500 danskere alene.

Med 1% af borgere i Danmark bosiddende i Hvidovre, er det måske omkring 500 borgere i Hvidovre, der er “alt for ensomme”.

Det er for mange. Jo højere alder. Jo flere ensomme. Selvfølgelig ikke i Hvidovre

Det er politikerne, embedsværket, Ældrerådet, Frivillige Ældre, Ældresagen og pensionistforeningerne i høj grad også meget opmærksomme på i disse år.

Der bør ikke være 20% af borgere over 65 år, der føler sig ensom. Det bør vi alle som borgere være hjælpsomme med at bremse for - at undgå.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedøre

menu
menu