2,3 mio. kr. til sårbare borgere med diabetes

2,3 mio. kr. til sårbare borgere med diabetes

Sårbare og udsatte borgere med diabetes kan se frem til en større kommunal indsats for at de kommer i rehabiliterende tilbud.

Det skyldes, at Hvidovre Kommune har fået tildelt 2,3 mio. kr. af Sundhedsstyrelsen til at iværksætte en styrket indsats på området.

Målet med projektet er, at øge inklusion og ikke mindst fastholdelse af særligt sårbare patienter med diabetes.

- Sårbare og udsatte borgere med diabetes bliver på nuværende tidspunkt henvist i mindre grad til rehabiliterende tilbud. Projektet hjælper til at øge andelen af denne målgruppe i Hvidovre Kommunes rehabiliterende tilbud. Samtidig understøtter projektet at medarbejderne opkvalificeres til at arbejde med målgruppen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

Helt konkret kommer det til at betyde, at der fra Hvidovre Kommunes side vil sættes fokus på samarbejdet mellem kommune, hospital og almen praksis, så rehabiliteringen bliver koordineret. Samtidig vil der blive arbejdet målrettet på at spore borgere med diabetes i nye målgrupper som handicap- og psykiatri, beskæftigelse samt udsatte boligområder og etniske miljøer. Der vil desuden blive arbejdet mobile teknologiske løsninger samt med samarbejder med klubber og foreninger, så borgere med diabetes kan fastholde livsstilsændringer.

menu
menu