26,6 millioner kr. i offentlige ydelser til Egevolden II

26,6 millioner kr. i offentlige ydelser til Egevolden II

Der ydes 26,6 mio. kr. i offentlige ydelser til beboerne i Egevolden II i 2018.

Det fremgår af den opgørelse, som der foretages hvert andet år for ejendommen. Opgørelsen har netop været fremlagt i Økonomiudvalget, og af opgørelsen fremgår det, at der er tale om et lille fald i ydelser siden sidste opgørelse i 2016. Det betyder også, at flere beboere i ejendommen siden 2016 er blevet selvforsørgende.

Helt konkret er 120 husstande - svarende til i alt 47,6 % af husstandene - i ejendommen selvforsørgende. I 2016 var kun 30,6 % af husstandende selvforsørgende.

Der bor i alt 400 voksne i ejendommen og heraf er 251 selvforsørgende, mens de resterende 149 modtager enten pension, dagpenge eller kontanthjælp. Det er således 39,75 % af de voksne i ejendommen, der modtager sociale ydelser. Tallet for 2016 var 41,26 %.

Samlet var der i 2016 udgifter til offentlige ydelser 26,8 mio. kr. Hvidovre Kommunes konklusionen på opgørelsen er således, at udviklingen med et fald i udgifter på 0,2 mio. kr. går den rigtige vej.

- Udviklingen i afdelingen vurderes at være tilfredsstillende med hensyn til udgiften til offentlige ydelser, som er nedadgående, lyder det i sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune har den fulde ansvisningsret til ejendommen.

key

menu
menu