28 unge fra Hvidovre til venskabsbystævne

28 unge fra Hvidovre til venskabsbystævne

Skal deltage i atletik, spille musik og danse i Sollentuna, Sverige

I vor globaliserede og fortravlede tilværelse har der i de senere år været trykket en del på pauseknappen omkring det nordiske samarbejde, desværre også hvad angår det fællesnordiske venskabsbysamarbejde mellem kommunerne Hvidovre, Sollentuna (Sverige), Oppegård (Norge) og Tuusula (Finland), alle forstæder til hovedstæderne, ligesom Hvidovre er en forstad til København. Mange Hvidovreborgere, bl.a. indenfor sporten, foreningslivet og institutioner, har gode erindringer fra venskabsbybesøg. I dag er det stort set begrænset til sporadiske visitter i kommunalt regi.

Der er dog en positiv undtagelse, idet de fire kommuner glædeligvis har fastholdt det Nordiske Venskabsbystævne for skolebørn hvert andet år. Det har fundet sted på skift hvert andet år siden 1953, og i 2015 blev det senest afviklet i Hvidovre med stor succes.

Flere aktiviteter

I år står svenske Sollentuna som værter, og i dag tirsdag den 10. september rejser derfor 28 børn og fem lærere fra Hvidovre til Sverige, hvor de skal deltage i stævnets forskelligartede aktiviteter i fire dage indtil hjemrejsen fredag.

Lærer Mette Schiønnemann, der har stået som organisator i mange år og også er leder af gruppen i år, fortæller:

- Vi mødtes til en lille informationskomsammen med alle de 28 deltagende børn, og deres forældre, i tirsdags på Risbjergskolen, og jeg kan sige, at forventningerne er store. Det er arrangørerne, der står for venskabsbystævnets program, som til en vis grad er nedskrevet i et koncept, som de fire kommuner har vedtaget på et fællesmøde. Deltagerne er naturligvis udvalgt efter de discipliner, der er fastlagt.

Konceptet siger: Stævne hvert andet år på skift mellem de fire byer. Deltagere: 16 idrætselever, otte musikelever, fire danseelever og fire-fem lærere fra byens skoler. Eleverne skal yde det bedste, de kan indenfor deres egen aktivitet. Derudover skal alle deltage i en sightseeingdel, en festaftendel og en indkvarteringsdel ud over, at vi alle ser hinandens koncert, show og konkurrencer.

Hvor forskellige er vi?

Stævnet løber over fem dage, og det drejer sig for både elever og lærere om at være så meget sammen som muligt, lytte til hinandens sprog, vaner osv. og danne sig et billede af, hvor forskellige/ens, vi egentlig er her i Norden?

Ved ankomst til Stockholm køres deltagerne fra lufthavnen til en skole i Sollentuna, hvor man spiser lidt og derefter laver forskellige aktiviteter sammen med de andre nordiske elever om eftermiddagen. Efter arbejdstid kommer værtsfamilierne og henter de unge, der spiser aftensmad sammen med deres svenske familier.

Ledere på turen er for Musik: Dan Andersson, Gungehus. Fri idrott: Pelle Roholt, Avedøre og Thomas Lütken, Risbjerg. Dans: Julia Lytken, Engstrand. Fri idrott og turleder: Mette Schiønnemann, Risbjerg.

menu
menu