30 % færre søgte Hvidovre Gymnasium

30 % færre søgte Hvidovre Gymnasium

Flere årsager til, at antallet af ansøgere til det lokale gymnasium og HF med førsteprioritet er dalet

Antallet af ansøgere med Hvidovre Gymnasium som førsteprioritet er dalet med næsten 30 % fra 2017 til 2018.

Det viser årets ansøgerstatistik til de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden.

I 2017 havde Hvidovre Gymnasium 90 ansøgere, der valgte det lokale gymnasium som deres førsteprioritet. I år er det tal faldet til 63 ansøgninger med Hvidovre Gymnasium & HF som førsteprioritet.

Plads til 254

Hvidovre Gymnasium har til skoleårets start 2018 samlet set plads til i alt 168 elever på STX og 84 elever på HF. Samlet er der altså plads til 254 elever fordelt på ni klasser på Hvidovre Gymnasium & HF til skolestart 2018.

At antallet af ansøgere med det lokale gymnasium og HF som førsteprioritet er faldet til 63 betyder imidlertid ikke, at skolens kommende klasser kommer til at stå tomme. Hvis der er flere ansøgninger til andre af hovedstadens gymnasier, end de har plads til, fordeles de eleverne nemlig ud til de øvrige - heriblandt Hvidovre Gymnasium & HF.

Årsagen til at antallet af ansøgere med det lokale gymnasium og HF som førsteprioritet kan formentlig skyldes flere faktorer. Blandt andet, at årgangene er små. Samlet set er ansøgerantallet dalet med 5 % i regionen. Dertil melder nogle gymnasier i omegnskommunerne, at de er mindre populære end de centrale københavnske gymnasier. Ydermere kan andelen af elever med ikke vestlig baggrund spille en rolle for, hvor mange der søger det lokale gymnasium. Som beskrevet i Hvidovre Avis tidligere på året er andelen af elever med ikke-vestlig baggrund 47% på Hvidovre Gymnasium & HF.

Det er ikke lykkedes Hvidovre Avis at få en kommentar fra Hvidovre Gymnasium & HFs rektor Kirsten Jensen om ansøgerantallet.

key

menu
menu