337.000 kroner til ungdomsforeninger i Hvidovre Kommune

337.000 kroner til ungdomsforeninger i Hvidovre Kommune

Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje uddeler puljepenge til foreningers tilbud og aktiviteter

Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje har i 2019 bevilget 337.000 kroner til en række ungdomsforeninger i Hvidovre Kommune.

Der er godt nyt for de idébestemte og samfundsengagerende ungdomsforeninger i Hvidovre Kommune. I 2019 har Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje på baggrund af ansøgninger bevilget i alt ca. 337.000 kroner til forskellige initiativer i kommunens ungdomsforeninger.

I puljen har lokalforeningerne kunnet søge om penge til f.eks. at afvikle større arrangementer, workshops og kampagner; til anskaffelser og materialer som uniformer, instrumenter, telte, elektronik, trailere, kanoer samt mindre nybyggerier som shelters og mindre renoveringer af foreningens lokaler.

- Lokalforeningspuljen giver Danmarks mange ungdomsforeninger mulighed for at skabe tilbud og aktiviteter, der får flere med. Det er vigtigt. Ikke kun for foreningerne, men for hele samfundet. Foreningerne er nemlig en fantastisk indgang til Danmarks samfund, demokrati og fællesskab. Derfor bakker regeringen selvfølgelig op om lokalforeningspuljen, ligesom vi er glade for at se de mange bevillinger blive uddelt i disse dage, siger skatteminister Morten Bødskov.

- Det betyder enormt meget for de lokale ildsjæle i foreningerne rundt i hele Danmark, at de har den her mulighed for at få opfyldt nogle af deres drømme. Lokalforeningspuljen giver landets demokratiske børne- og ungdomsforeninger endnu bedre muligheder for at skabe meningsfyldte aktiviteter og fællesskaber, hvor unge kan trives, lærer at samarbejde med andre og at tage ansvar. Og jeg er glad for, at politikerne kan se, hvor stor gavn og hvor stor en konkret forskel midlerne gør i hverdagen i foreningslivet, siger formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Chris Preuss.

Hjælp til foreninger, som er presset af corona-situationen

Foreninger der er økonomisk presset på grund af corona-situationen, kan også få hjælp af lokalforeningspuljen. Regeringen og partierne bag puljen vedtog før påske en aftale, der skal hjælpe foreninger, som på grund af krisen lider økonomiske tab. Aftalen betyder at DUFs pulje indtil videre bliver tilført 2,5 mio. kr. De konkrete retningslinjer er stadig under udformning, og lokalforeninger kan få mere at vide hos DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

I 2019 blev der i alt uddelt 14 millioner kroner til knap 500 ungdomsforeninger i 93 ud af landets 98 kommuner samt til danske ungdomsforeninger i Sydslesvig. Lokalforeninger under Dansk Ungdoms Fællesråds 79 medlemsorganisationer kan søge lokalforeningspuljen, men andre hovedorganisationen i civilsamfundet har lignende puljer. DUFs medlemsorganisationer tæller bl.a. spejderkorps, sociale og humanitære landsorganisationer, elev- og studenterforeninger, kulturelle foreninger, politiske ungdomsorganisationer og kirkelige ungdomsforbund.

I Hvidovre Kommune har følgende foreninger fået bevilget støtte i 2019:

4. Hvidovre Søspejderne - 96.000 kr.

DSU Hvidovre-Brøndby - 52.000 kr.

DUI-LEG og VIRKE Avedøre afdeling - 99.615 kr.

FDF Hvidovre - 45.000 kr.

Hvidovre Gospel - 9.400 kr.

Hvidovrespejderne - 9.947 kr.

Strandmarkgruppe 25.000

I alt 336.962 kr.

menu
menu