36 % flere 80-99 årige i 2033 - om 14 år

36 % flere 80-99 årige i 2033 - om 14 år

En tankevækkende prognose, skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

Politikerne har fået en ny prognose over udviklingen i befolkningen i Hvidovre for de næste 14 år. Den er tankevækkende!

Den viser bl.a., at aldersgruppen 65-99 årige fra i år på 9.104 personer vil stige med 1.846. En stigning på 20 % til 10.950 i 2033.

Samlet stiger antallet af borgere i Hvidovre fra i år på 53.916 personer med 4.883. En stigning på 10% til 58.799 i 2033.

Det vil sige, at stigningen på 1.846 i gruppen 65-99 årige svarer til 38 % af den samlede stigning på 4.883.

De 65-99 årige vil i 2033 være 18,6 % af befolkningen i Hvidovre. Det er en høj andel.

36 % flere 80-99 årige

Prognosen viser også, at aldersgruppen 80-99 årige fra i år på 2.371 personer vil stige med 842 til 3.213 i 2033. En stigning på hele 36 %.

Stigningen i aldersgruppen 80-99 årige på 842 personer er 46 % næsten halvdelen- af stigningen på gruppen 65-99 årige.

Positivt med fremgang i levealderen - men!

Det er positivt, at der er pæn fremgang i levealderen - men også en udvikling med uundgåeligt øget pres på velfærdssamfundet økonomisk set.

Et pres, Hvidovre Ældreråd, pensionistforeningerne og Ældresagen i Hvidovre sammen med politikerne og embedsværket bør og vil være yderst opmærksomme på både nu og fremover.

Især nu og under de kommende årlige budgetforhandlinger.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu