4.000 kr. ekstra om året for 10 meter fra skel

4.000 kr. ekstra om året for 10 meter fra skel

Der er ikke krav om at følge den nye kommunale affaldsordning, men det koster ekstra, hvis man ikke rykker affaldsbeholderen frem til skel

Rigid, serviceforringende og dyr.

De nye priser og ikke mindst regler for placering af affaldsbeholdere i 2022 har ført til mange utilfredse indlæg fra borgere, der undrer sig over ændringerne i den kommunale affaldsordning.

Men som det også er fremgået af indtil flere indlæg, blandt andet fra Hvidovre Kommune, så kan man faktisk lade sine beholdere blive stående, hvor de hele tiden har stået. Blot skal man gøre sig klart, at man på et tidspunkt vil komme til at betale, hvis sidste beholder står længere væk end fem meter fra skellet.

Her er prisen

På Hvidovre Kommunes hjemmeside kan man nu se, hvor dyrt det konkret bliver at lade affaldsbeholderne stå, hvor de hele tiden har stået.

Hvis man fastholder at ville have sine beholdere stående, som den gamle affaldsordning gav mulighed for - altså maksimalt 10 meter fra skel, vil det koste 1.000 kr. ekstra pr. affaldsbeholder uanset hvilken beholder og fraktion, der er tale om. Dermed må man altså slippe i alt 4.000 kr. ekstra om året for sin affaldsordning. Beløbet skal lægges oven i det beløb, man i udgangspunktet betaler.

Jo længere, jo dyrere

Ønsker man derimod sine beholdere afhentet i en afstand af 10-15 meter fra skel, er der ikke ens ekstrapris på hver enkelt beholder. Med en afstand på op til 15 meter til skel vil afhentning af mad og rest-beholderen koste 1.564 kr., papbeholderen 1.000 kr., plast og karton 1.173 kr. og metal og papir 1.000 kr. - altså i alt 4.737 kr. ekstra om året.

Er man ude i en placering af affaldsbeholdere med en afstand på mellem 15-20 meter fra skellet er den samlede meromkostning 6.000 kr. Den dyreste løsning, som Hvidovre Kommune har beskrevet er en længde på 25-30 meter fra skel. Her løber den samlede meromkostning op i knap 9.000 kr.

Årligt er gebyret for affaldsafhentning for en helt almindelig pacelhusbolig samlet 4.605 kr. Dette priseksempel gælder en helt almindelig parcelhusbolig med helt almindelige affaldsbeholdere og helt almindelig afhentningsfrekvens. Bor man i etagebolig er priserne afhængige af affaldsbeholdernes størrelse og eventuel nedgravning.

Man kan læse mere om priserne på Hvidovre Kommunes hjemmeside under gebyrer på renovationsområdet 2022.red

Denne affaldsbeholder er placeret så tæt på skel som overhovedet muligt.

Denne affaldsbeholder er placeret så tæt på skel som overhovedet muligt.

menu
menu