50 års jubilæum fejres med ”Åben Skib” i havnen

50 års jubilæum fejres med ”Åben Skib” i havnen

Alle velkomne i Brøndby Havn søndag eftermiddag

Marinehjemmeværnsflotille 366, Københavns Vestegn, der i det daglige har hovedkvarter på Stamholmen 111 H på Avedøre Holme, kan fejre 50-års jubilæum, og flotillen afholder i den anledning “Åben Skib”-arrangement i Brøndby Havn på søndag den 15. september fra kl. 12.00 til 15.30, hvor alle er velkomne.

Flotillens skib MHV 802 CARINA har basehavn netop i Brøndby Havn, og det er derfor naturligt at arrangementet afholdes her.

- På havnen vil interesserede kunne få adgang til skibet, og der vil være medlemmer fra flotillen til stede for at fremvise og give de besøgende indblik i opgaverne som bliver løst ombord og det beredskab som vi indgår i, siger planlægningsofficer og næstkommanderende Johann H. Jacobsen.

På selve havnen vil man også kunne møde medlemmer, der fremviser materiel, køretøjer, redningsmateriel m.m., ligesom man kan få indsigt i de opgaver der løses.

Flotillen består af ca. 90 aktive frivillige med et meget højt aktivitetsniveau og ca. 30 i reserven. Man har en skab, en sø-division med tre besætninger der bemander og sejler med MHV 802 Carina, samt en kommando- og logistik-division, med mange funktioner omkring bl.a. forsyning, transport og uddannelse.

foto: Christoffer Vinsløv

foto: Christoffer Vinsløv

menu
menu