605 boliger planlægges ved gartnerier

605 boliger planlægges ved gartnerier

Nu præsenteres bygge- og boligplaner for området mellem Byvej og Brostykkevej - og lokalplanarbejdet sættes igang

Sameksistens, bæredygtighed og tilhørsforhold.

Det er tre ord, som indleder de planer to udviklere med hjælp fra Årstidernes Arkitekter, beskriver boligudviklingen med i området mellem Byvej og Brostykkevej. Med planerne lægges der op til, at der skal bygges godt 600 boliger på det 100.700m2 store område.

- Udviklerne foreslår, at der gives mulighed for at opføre ca. 605 nye boliger i hele området, fordelt på 85 tæt-lave boliger og 520 etageboliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse vil i så fald blive 88m2, skriver Hvidovre Kommunes administration i oplægget til politikerne i Bygge- og Planudvalget.

Udvalget godkendte mandag, at arbejdet med at lave lokalplanen for det nye bolig- og naturområde øst for Byvej igangsættes.

Op til 4 etager

I overensstemmelse med Fingerplanen er bebyggelsen i det kommende boligområde placeret i to områder; et nordligt ved Byvej og et sydligt ved Brostykkevej.

- Imellem de to boligerområder omdannes landbrugsjorden til natur, der også slynger sig imellem de nye bebyggelser. Boligerne får derved optimal kontakt til det store rekreative landskab. Til gengæld er de private haver minimerede, skrives der om planerne.

Bygningerne i det kommende boligområde forventes at være i 1-4 etager, hvor de højeste placeres i udkanten af området og de laveste ind mod naturområdet. Boligerne vil henvende sig til seniorer, unge og til familier.

- I Gartnerhaven skabes der rammer mellem husene for fælles aktivitet og ejerskab, hvor fællesskaber kan opstå og blomstre. Bebyggelseskonceptet med forskelligartede boligtyper er med til at sikre at det unge par, børnefamilien, senioren og den studerende alle kan ressourcedele og gøre Gartnerhaven til et attraktivt sted at bosætte sig, står der blandt andet i oplægget om helhedsplanen for området, skriver Årstidernes Arkitekter i deres oplæg til helhedsplan for området.

Naturområdet skal desuden være varieret med forskellige naturtyper og håndteringen af regnvand på selve terrænet skal "bidrage" til biodiversitet og oplevelser.

Hvidovre Kommune har desuden regnet på, hvad tilflytningen af borgere i de 605 boliger vil betyde for presset på de kommunale institutioner og skoler. I følge vurderingen vil byggeriet ske i etaper og i løbet af det første år vil omkring 1.000 nye borgere flytte til området. Over en 12-årig planperiode skønnes det, at det nye boligområde vil kunne rumme 1.541 personer.

I følge beregningerne vil det betyde, at særligt behovet for pladser i daginstitutionerne vil stige.

- Det er forventningen, at dagtilbuddene i distriktet kan rumme befolkningstilvæksten frem til og med år 2024, lyder det.

I følge beregningerne vil der således i 2028 være en kapacitetsmangel på daginstitutionsområdet på ca. 228 pladser. Hvad angår kapacitet på skoleområdet er der imidlertid ingen problemer.

- Med passende justeringer i distriktsgrænsen mellem de to skoler, så kan det forventede antal skolebørn i det nye boligprojekt øst for Byvej sagtens rummes på de nærtliggende folkeskoler (Avedøre Skole og Frydenhøjskolen, red.) uden yderligere behov for tilbygning - tværtimod så vil begge skoler blive styrket i den samlede faglige samt økonomiske bæredygtighed, lyder det i vurderingen.

key

Årstidernes Arkitekters visioner Gartnerhaven.

Årstidernes Arkitekters visioner Gartnerhaven.

menu
menu