640 flere elever frem til 2032

640 flere elever frem til 2032

Antallet af elever i Hvidovre Kommunes skoler er stigende.

Helt konkret når den seneste skoleprognose frem til, at der for perioden 2019-2032 forventes en tilvækst på 640 elever. Det betyder, at kommunens skoler - især i nord - bliver pressede på plads.

- Eleverne kan de næste to skoleår rummes i kommunens folkeskoler, men på længere sigt er en række skoler pressede på kapaciteten, lyder det i den beskrivelse om skoleprognosen, som kommunens politiske Børne- og Uddannelsesudvalg er blevet forelagt.

Hvidovre Kommune peger således på, at to skoler i den nordlige del af Hvidovre, kommer til at mærke stigningen i antallet af elever.

- På Holmegårdsskolen forventes der 65 børnehaveklasseelever i 2020/21, hvilket giver elever til tre klasser. Skolen er på det tidspunkt ikke udbygget med et tredje spor, og skolens elever skal fra skoleåret 2020/21 genhuses i forbindelse med byggeriet, skriver Hvidovre Kommune.

På Præstemoseskolen er det kommunens forventning, at der ved skoleårets begyndelse i 2020/2021 vil være 58 elever, der skal starte i 0. klasse.

- Dette giver i udgangspunktet tre klasser. Det er vurderingen, at skolen godt kan rumme en ekstra klasse et enkelt år, lyder det i sagsfremstillingen om skoleprognosen.

menu
menu