67-99 årige næsten tredoblet på 45 år

67-99 årige næsten tredoblet på 45 år

0-66 årige er faldet med 3,6%, skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

Hvidovre med Avedøre havde i 1974 2.820 borgere (5,6% af alle borgere) i aldersgruppen: 67-99 år.

30 år senere i 2004 var antallet af 67-99 årige på 6.924 (13,9% af alle). 2,5 gange flere end i 1974.

Her i 2019 opgjort i januar er antallet af 67-99 årige steget til 8.100 (15,2% af alle).

5.280 flere 67-99 årige (næsten 3 gange flere) end for 45 år siden.

På de samme 45 år er antallet af borgere i Hvidovre steget fra 49.979 i 1974 til 53.416 i år.

3.437 flere (=11% flere) på 45 år.

Aldersgruppen 0-66 årige er således faldet med 5.280 minus 3437 = 1.843 (3,9%) færre borgere i Hvidovre på de samme 45 år i denne aldersgruppe.

En kovending

I kommunens opgørelser for 2019 og tidligere opgøres der for 67-99 årige. I prognoserne frem til 2033 ændret til 65-99 årige

Den nyeste prognose for Hvidovre viser en stigning i antallet af borgere fra i år på 53.416 til i 2033 på 58.799. En stigning på 5.383 (+7,8%).

I aldersgruppen 65-99 årige er der i år 9.104 (16,5% af alle). I året 2033 vil der være 10.950 (18,6% af alle). En stigning på 1.846 = +20% flere.

Aldersgruppen 0-64 årige er i prognosern frem til 2033 steget med 5.282 minus 1.846 = 3.537(+8,0%) mod et fald i de foregående 45 år på 1.846 (-3,9%) for 0-66 årige

Hvidovre går fra et fald i børn og “aktive” skatteborgere over de foregående 45 år til en stigning (prognose) de kommende 14 år. Det er da en positiv kovending.

Bent Aarrerbo Pedersen

Avedørelejren

ÆLdre (Model foto)

ÆLdre (Model foto)

menu
menu