75 ÅR

75 ÅR

Hvidovres tidligere politimester Herman Langlouis på næste tirsdag den 14. januar fejre 75 års fødselsdag.

Efter mere end 35 års virke i Dronningens tjeneste, deraf de sidste 22 år som chef for Hvidovre Politikreds, betød den forkætrede politireform et trist farvel til Hvidovres populære politimester i 2006. Herman Langlouis havde i årenes løb mange tillidsposter, bl.a. var han i seks år formand for Politimesterforeningen, og advarede i en hvidbog stærkt imod politireformens mange negative konsekvenser for såvel borgerne som politiets virke på landsplan.

Han er bl.a. også forfatter til bøger, bl.a. et interessant værk som “Udlændingeloven´”.

At Herman Langlouis var meget værdsat fik han mange beviser for ved sin afsked fra Hvidovre og etaten.

Han har siden sit farvel nydt sit otium i Vallø ved Køge.

menu
menu