85 ÅR

85 ÅR

En kendt og afholdt Hvidovreborger, fhv. kontorchef Svend Hyldgaard, Søstrand Alle 17, runder de 85 år på søndag den 5. august.

Svend Hyldgaard havde i en lang årrække sit virke i Forstædernes Bank. Han startede her i 1966, og var i en 10-årig periode edb-chef, og efterfølgende i lige så lang tid bankens første marketingschef. En overgang var han tillige filialdirektør i bankens Hvidovre-afdeling, og sluttede derefter karrieren i kredit- og it-afdelingen ved hovedsædet i Glostrup.

I årenes løb bestred Hyldgaard mange tillidsposter i banken, bl.a. som fællestillidsmand, formand for personaleforeningen, ligesom han i 10 år havde sæde i bankens bestyrelse - valgt som personalets repræsentant.

Lokalt er Svend Hyldgaard bl.a. kendt i idrættens verden.

Han var i en årrække formand for Hvidovre Tennis Klub, og har også været næstformand i HIF’s fodboldafdeling. Han er stadig fast tilskuer til HIF’s divisionskampe på stadion. I en periode har han tillige været formand for FIH, “Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Hvidovre Kommune”.

Men fødselaren har i årenes løb haft mange andre gøremål i det lokale foreningsliv, bl.a. som formand for grundejerforeningen “Søstrand”, samt flere udvalgsposter ved Hvidovre Sogn/Hvidovre Kirke, ligesom han stadig er aktiv i Sønderkær Bridgeklub. Svend Hyldgaard var tillige et kendt ansigt inden for Hvidovre Rotary Klub, hvor han var med lige fra stiftelsen, og påtog sig mange ledelsesopgaver.

menu
menu