Administrationen tager den største besparelse

Administrationen tager den største besparelse

Færre ansatte i alle administrationens områder og en lang række “mindre” besparelser betyder samlet set, at kommunens administrative område kommer til at stå for en besparelse på godt 16 mio. kr.

Mange af besparelserne vil ikke påvirke såkaldt “borgerrelaterede aktiviteter”, men nogle vil. F.eks. en længere sagsbehandling i Borgerservice og et krav om obligatorisk tidsbestilling for at blive betjent. Den besparelse vil samlet løbe op i knap 1,3 mio. kr.

Den største besparelse på området løber op i 3 mio. kr. og handler blandt andet om effektivisering i en række arbejdsgange som f.eks. håndtering af momskontering, digitalisering af manuelle arbejdsgange og effektivisering af indkøbskultur. Et andet område, hvor der skal spares er på digitalisering, kommunikation og erhverv. Her løber besparelsen op i godt 1,3 mio. kr., og det kommer samlet til at betyde, at der skal reduceres med 2,5 årsværk i centret.

Her vurderes det, at besparelsen kan udføres uden at påvirke “borgerrelaterede aktiviteter”.

menu
menu