ÆLDRE ARBEJDER LÆNGERE OG HAR DET BEDRE

ÆLDRE ARBEJDER LÆNGERE OG HAR DET BEDRE

Ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, end de gjorde for 15 år siden.

Det viser nye undersøgelser af VIVE lavet for Beskæftigelsesministeriet og omtalt i Jyllands Posten den 20. oktober.

“I året 2002 arbejdede 10 % af de 67-årige, medens 29 % allerede havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år.

I året 2017 så det anderledes ud. Da arbejdede 19 % af de 67-årige, og kun 12 % havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år.

Undersøgelser viser også, at ældre i mindre grad end tidligere træder ud af arbejdsmarkedet som følge af dårligt helbred.

I året 1997 var det tilfældet for 36 % , i 2017 gjaldt det samme for 23 %”.

En positiv udvikling der formentlig er fortsat sidste år og i år og forhåbentlig kan fortsætte.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu