Ældre er sundere

Ældre er sundere

63 % flere 77-årige dyrker motion

De fleste ældre i Danmark trives godt, har et godt helbred og er i god fysisk form.

Det viser nye tal fra Ældredatabasen hos: “VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd”, der har set på danske ældres helbred, funktionsevne og livsstil hvert 5. år fra 1997 til 2017.

En opløftende ny 64 siders 2017- rapport baseret på en spørgeskema-undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit (ca. 10.000 svar) af danskere i 2017 på 52 år og derover.

Her et pluk fra rapporten om de 77-årige:

For 20 år siden vurderede 56 % af de 77-årige danskere, at de havde et godt helbred. Der er sket meget med ældres sundhed siden 90’erne, så i 2017 vurderede 63% af de 77-årige, at deres helbred var godt.

I 1997 oplevede 53 % af de 77-årige ikke noget besvær med at udføre en række dagligdagsaktiviteter i 2017 var antallet steget til 63 %

I 1997 dyrkede 32 % af de 77-årige motion mindst en gang om ugen som f.eks. sport, dans eller gymnastik. I 2017 var det hele 52 %. En flot stigning på 63 %.

Nogle hovedtal fra rapporten for 2017:

61 % trives godt i deres dagligdag.

68 % vurderer, at de har et godt helbred.

34 % har eller har haft forhøjet blodtryk.

51 % dyrker motion mindst en gang om ugen.

17 % er rygere.

17 % er overvægtige.

“Den tredie alder” er et godt sted i livet

Det påpeges i en presseudtalelse til rapporten, at danske ældre generelt trives godt og har et godt helbred - især mændene har fået det bedre og lever længere end for 20 år siden.

Ældre i “Den tredie alder” trives især godt. F.eks. svarer 69 % af de 67-77-årige, at de har følt sig glade, afslappede, aktive, friske og udhvilede inden for de seneste to uger. Markant flere end både for dem, der er yngre og ældre.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

Ældre motion

Ældre motion

menu
menu