Ældreblad planlagt i skyggen af corona

Ældreblad planlagt i skyggen af corona

Ældre Sagens lokalblad med mange tilbud i andet halvår 2020 er klar til omdeling.

Følgerne af corona har i den grad påvirket samfundslivet og vores omgang med hinanden, og det gælder også for medlemmerne af Ældre Sagen i Hvidovre. Det har betydet aflysninger af årsmøde, arrangementer og midlertidigt stop for den sædvanlige brede vifte af aktiviteter, ligesom det ikke har været muligt at besøge lokalkontoret i Hvidovre.

Men ikke alt har været sat i bero. Således har en lille bladgruppe, med redaktørerne Flemming Holten Nielsen og Poul B. Jensen i spidsen, haft travlt med at tilrettelægge lokalbladet for 2. halvår af 2020. Bladet er i denne uge afleveret fra Hellbrandt Trykcenter, og Ældre Sagens frivillige omdelerkorps er nu i gang med fordelingen til lokalforeningens godt 8.000 medlemmer under iagttagelse af myndighedernes sikkerhedsanvisningerne. Og trods de vanskelige betingelser og usikkerhed om, hvornår der åbnes for normalt foreningsliv både uden- og indendørs, kan Ældre Sagen tilbyde det sædvanlige store udbud af aktiviteter og oplevelser. Et planlagt rejsetilbud til Sicilien måtte dog udgå lige før bladets deadline. Men blandt de mange andre gode tilbud findes naturoplevelser i sagnladet Lejre, Skovtårnet i Rønnede og en efterårstur til Rebild Bakker og Rold Storkro. Den traditionelle torsdagsforedragsrække er naturligvis også med ligesom en serie temamøder. Og sommer-cykelture er heller ikke glemt. I lokalbladet indkaldes også til udskudt årsmøde 9. september i Kometen, og det oplyses også, at Lokalkontoret i Hvidovre C. planlægges at åbne for henvendelser i normalt omfang fra 1. juni. Tilmeldinger til arrangementer og aktiviteter kan foretages via den lokale hjemmeside ældresagen.dk/hvidovre, og det er også her man vil kunne finde nyt om aflysninger og ændringer, hvis corona-krisen trækker i langdrag.

menu
menu