Ændring af kommuneplan for Immerkær 42 vedtaget

Ændring af kommuneplan for Immerkær 42 vedtaget

Ny milepæl er nået i sagaen om Immerkær 42. Ved sidste byrådsmøde besluttede byrådet, at ændre ejendommen fra erhvervsområde til blandet byområde på kommuneplanen. Dog skal ejerne af grunden udarbejde en detaljeret projektplan, der skal sendes i høring hos borgerne

Grunden Immerkær 42 har rejst stor furore hos naboer, efter at ejerne har ønsket at ville bebygge grunden til beboelse. Bekymringen har gået på, om dette skulle blive et nyt Svend Aagesens Allé, hvor de nye bygninger ville blive til højhuse.

Men nu er beslutningen taget. Alle med undtagelse af Konservative og Enhedslisten stemte for ændringen af kommuneplanen for Immerkær 42, fra erhvervsområde til blandet byområde. Der blev dog på byrådsmødet stillet krav om, at ejerne af Immerkær 42, skal udarbejde en detaljeret projektplan, der skal sendes i forhøring hos borgerne. Så en god borgerinddragelse bliver sikret.

Hvilket blandt andet lå SF-politikeren Anders Wolf Andresen på sinde.

- Der er brug for flere boliger i Hvidovre. Hvidovre mangler boliger og vi kan ikke komme udenom at skulle bygge. Men jeg kan godt se at der brug for en god brugerinddragende proces.

Beslutningen betyder, at arbejdet med at oprette et tillæg til kommuneplanen 2016 nu vil begynde.

np

menu
menu