ÆRGERLIG AFVISNING

ÆRGERLIG AFVISNING

SARA BENZON (SF) om test af skoleeleverne:

I SF blev vi glade, da vi i juni så, at Socialdemokraterne foreslog, at Hvidovre Kommune ansøgte om, at skoleeleverne i Hvidovre skulle fritages for de nationale tests. Og med en ny socialdemokratisk regering var vi endda optimistiske og troede på, at vi kunne komme til at skåne eleverne for disse mange test. Men vi tog desværre fejl. På trods af at undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil i tirsdags meldte ud, at det skal være slut med de nationale test. Ja, så fik Hvidovre kommune altså nærmest samtidigt afslag på ønsket om fritagelse fra testene.

I SF forstår vi ikke, hvorfor skoleeleverne skal udsættes for test, der presser dem og som undersøgelser har vist, alligevel ikke giver et retvisende billede af elevens faglige niveau. Og vi forstår slet ikke, at de udsættes for test, som det allerede er besluttet skal afskaffes, når man på et uvist tidspunkt i fremtiden, har et bedre alternativ.

Som politiker, men i den grad også som lærer gennem 17 år, er jeg ked af den præstationskultur, der bliver en større og større del af den danske folkeskole. Vi skal fokusere mere på trivsel end på faglige resultater. Det vigtigste resultat burde være børn i trivsel - for trivsel er en forudsætning for læring!

Nu håber vi, at SF på Christiansborg får lagt et så massivt pres på den socialdemokratiske regering, at vi snart kan skåne alle danske skolebørn for at skulle igennem test, der skaber unødigt pres og mistrivsel.

Sara Benzon,

Medlem af Børn- og Uddannelsesudvalget for SF

menu
menu