ÆRGERLIG SITUATION OMKRING HJEMMEPLEJE-UDBUD

ÆRGERLIG SITUATION OMKRING HJEMMEPLEJE-UDBUD

- Vi håber, at der arbejdes på at rette op på fejlen, skriver LISA SKOV og STEEN ØRSKOV:

I forbindelse med sidste uges kommunalbestyrelsesmøde var der kaldt til demonstration foran rådhuset, idet flere hundrede Hvidovre-borgere står til at måtte skifte deres nuværende leverandør ud som følge af kommunens udbud på opgaven, som har sendt private aktører ud af billedet.

Vi havde god mulighed for at få en snak med repræsentanter fra borgere og GetCare, som er leverandør for ca. 300 borgere - og som er en god, lokalt forankret virksomhed, som desuden beskæftiger en række ansatte med bopæl i Hvidovre.

Ændringerne er resultat af en politisk beslutning i forbindelse med budgetforliget, som Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF samt Liste H indgik i efteråret, hvor man blandt andet ønskede at sikre sig, at private aktører havde en god økonomi, så man undgik konkurser, hvor kommunen “over night” stod med ansvaret for at levere hjemmepleje for et antal borgere. Derudover er der sket den ændring, at rehabilitering blev en ny del af ydelsen. Der var således krav om, at leverandører skulle leve op skærpede krav til deres økonomi – og kunne dokumentere erfaring med rehabilitering. Det sidste er dog vanskeligt at dokumentere, når man ikke tidligere har måtte levere denne ydelse!

Hos os i Det Konservative Folkeparti synes vi, at det er en beklagelig og ærgerlig situation, at firmaer og ”kunder”/borgere er landet i. Som man har kunne læse i Hvidovre Avis, så er udbuddet desværre udformet sådan, at gode firmaer er kommet i klemme – og kommunen har desværre ikke været særligt gode til at kommunikere ændringerne til disse leverandører. Umiddelbart ser det ud til, at udbuddets udformning har medført nogle åbenlyse uhensigtsmæssigheder, og vi oplever, at det er med til at begrænse konkurrencen på området og gøre det svært at være privat aktør på området.

Det er så en helt anden debat, hvor vi konservative jævnligt fornemmer, at Hvidovre Kommune har en kedelig tendens til at ønske flest mulige opgaver løst i kommunalt regi.

På kommunalbestyrelsesmødet gav flere udtryk for, at de ikke havde haft et ønske om, at udbuddet fik den effekt, som det har vist sig. Hvis man mener det alvorligt, så håber vi, at der arbejdes på at rette op på fejlen – om muligt endda ved at lave et nyt udbud, så tilfredse kunder/borgere kan fortsætte med det tilbud, de har i dag, og så de ramte firmaer fortsat kan levere opgaven.

Venlig hilsen

Lisa Skov/Steen Ørskov

Det Konservative Folkeparti

menu
menu