AFFALDET FLYDER, MEN UDE AF ØJE...

AFFALDET FLYDER, MEN UDE AF ØJE...

MICHAEL TINDØE mener ikke, at HOFOR har styr på, hvad de sender ud i Harrestrup Å

Som vidende til hvad der har løbet af skidt og affald i Harrestrup Å gennem årene, undrer det mig, at der ikke er nogen med integritet, der ved selvsyn har været nede at besigtige åen. Men ude af øje er åbenbart også ude af sind.

Affald hører ikke hjemme i åen, men går man derned, kan man hurtigt konstatere, at affaldet er der. Situationen er med andre ord, som den hele tiden har været i åen, og det ligner ikke noget, at det kan foregå i et land som vores - lige som det heller ikke bør forekomme nogen andre stedet på kloden. Det er ganske enkelt uacceptabelt!

Man kunne læse i Hvidovre Avis, at man fra HOFOR’s side af har reduceret overløbene i åen. Men bør det overhovedet kunne ske, at det kan løbe ud i en å, for så at ende i havet? I havet bliver affaldet til mikroplast, der ender i fødekæden og til sidst tilbage til afsenderen, nemlig os selv. Vores geologiske aftryk er plastik og totalt uansvarligt.

En anden ting man kunne læse i samme udgave af avisen var, at HOFOR siger, der er net fra kloakudløbet, og at der ikke mere kan komme klamme ting som f.eks. bind ud i åen. Da jeg sammen med en journalist fra Hvidovre Avis, gik en tur for at besigtige området, var det tydeligt, at der løb kloakvand ud i åen, og at der lå, ja overraskende nok, et brugt trussebind ved et udløb fra Hvidoversiden af åen. Det har undret mig meget, hvordan det kan ske? Bilder de os noget ind, der ikke har hold virkeligheden? Det så sådan ud, desværre. Derfor spørger jeg, om man kunne få lov til at se de net?

Noget andet, der også undrer mig meget er, hvorfor vi ikke udnytter den ressource regnvand er, i stedet for at lede det væk med det samme?

Der bliver bygget mere og større, før kunne vandet komme i jorden, nu ser det ud til der kun et sted tilbage, nemlig i kloakken. Det kan godt være, at der er bygget større rør, men tilsyneladende er de ikke store nok til at kloakvand ikke havner i havet.

Venlig hilsen

Michael Tindøe, Risbjergkvarteret

menu
menu