- AFGØRELSEN OM BJERGAGERVEJ ER LOVLIG...

- AFGØRELSEN OM BJERGAGERVEJ ER LOVLIG...

Der er de seneste uger skrevet meget i Hvidovre Avis om en byggesag fra Bjergagervej. I Hvidovre Avis kunne man i en artikel den 22. oktober læse følgende formulering: ”Det er embedsmændenes pligt at gøre en politisk beslutning lovlig. Det mener Hvidovres borgmester Helle Adelborg.”

Denne formulering står for Hvidovre Avis’ egen regning, og er således ikke noget jeg hverken har skrevet eller ment. Tværtimod er jeg meget bevidst om, at det er centralt i den danske forvaltning, at embedsmænd og politikere ikke må handle i strid med lovgivningen. Hvidovre Avis har taget udgangspunkt i min besvarelse til medarbejderne i Hvidovre Kommunes byggesagsteam i forhold til den konkrete byggesag på Bjergagervej. Her skrev jeg, at byggesagsbehandlerne skal sikre den nødvendige ”oversættelse” af beslutningen, så denne udføres som besluttet, og opfylder de lovkomplekser, som regulerer det relevante fagområde.

I forhold til spørgsmålet om kommunalbestyrelsens beslutning var lovlig, har Hvidovre Kommune fået en advokat - som er specialist i planlovgivningen – til at vurdere kommunalbestyrelsens afgørelse i Bjergagervej-sagen.

Det er advokatens konklusion, at kommunalbestyrelsens afgørelse er helt i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om, at en kommunalbestyrelse kan give dispensation fra lokalplaner og byplanvedtægters bestemmelser om bebyggelsesgrad.

Og kommunalbestyrelsens begrundelse for dispensationen, som blandt andet er, at vi ønsker flere børnefamilier til byen, er helt i planlovens ånd og formålet med dispensationsmuligheden.

Det er også sådan, at vi inden kommunalbestyrelsen behandlede sagen om Bjergagervej bad samme advokat om at vurdere, om kommunalbestyrelsen kunne vælge at give dispensation i den konkrete sag. Advokatens svar var her, at det er en del af kommunalbestyrelsens myndighedsopgave at vurdere, om der kan og bør gives dispensation eller ej.

Set i dette lys kan det derfor undre, at Hvidovre Avis påstår, at jeg pålægger forvaltningen at gøre politiske beslutninger lovlige - det ligger mig fjernt! I Hvidovre Kommune skal vi overholde lovgivningen på alle områder - og det har vi så også gjort i denne sag.

Med venlig hilsen

Helle Adelborg, borgmester

menu
menu