Afskedsreception hos lokal advokat

Afskedsreception
hos lokal advokat

Advokat Peter la Cour, 66 år, går på pension med udgangen af dette år, og holder uformel afskedsreception for klienter, forretningsforbindelser og venner, på torsdag den 12. december fra kl. 15.00 til 17.00 i advokathuset på Hvidovrevej 406. Han udtræder dermed af firmaet “Advokaterne la Cour, Henriksson & Dreyer ApS” med udgangen af 2019.

Peter la Cour har siden 1983 har drevet advokatvirksomhed i kompagniskab med advokat Steen Henriksson og senere advokat Dreyer, med fælles domicil på Hvidovrevej 406.

Peter la Cour, der blev advokat i 1980, har haft møderet for såvel Landsret som Højesteret. Igennem snart 36 års tilknytning til Hvidovre, har han haft et solidt grundfæste i det lokale erhvervsliv med mange klienter og nære forretningsforbindelser. Siden udnævnelsen som beneficeret forsvarer i 1990 har Peter La Cour tillige medvirket i et stort antal straffesager.

menu
menu