AFVISNINGEN ER PRINCIPIEL

AFVISNINGEN ER PRINCIPIEL

VENSTRE i Hvidovre afviser S og SF´s budget med kurs mod højere skat:

Venstre kan ikke deltage i det nye budgetforlig 2019 mellem Socialdemokratiet, DF, SF og Hvidovrelisten. Hvidovre Kommune forringer med forliget borgernes service for 60 mio. kroner oveni de 30 mio., som blev skåret sidste år. Næste år skal der igen skæres et to-cifret millionbeløb – uden bud på, hvordan vi fremfor forringelser kan gøre kommunen mere effektiv - eller skabe nye indtægter. Det gør kommunens ringere service endnu værre, at den parres med en direkte kurs mod skadelige skattestigninger for borgere og erhvervsliv.

Der er et stort ønske om at øge skatten fra især SF og Socialdemokratiet. Det er den nemme automatløsning, men Hvidovre har allerede høje afgifter og skat. Det bidrager til Hvidovres dårlige placering i Dansk Industris Erhvervsbarometer. Det er et dårligt reklameskilt i kommunernes indbyrdes kamp om at tiltrække skatteydere - og det forringer Hvidovreborgernes købekraft, som ellers kunne skabe nye arbejdspladser. Venstre vil en anden vej. Fokus bør være på at sikre servicen og øge indtægterne ved at lade private investere i kommunen. Det løser man ikke ved at bremse investorer i vores by ved at pålægge dem flere gebyrer. Byggesagsafgiften blev eksempelvis fjernet som en del af et budgetforlig for et par år siden. Den aftale står Socialdemokraterne og DF pludselig ikke længere ved og vil genindføre afgiften. Det går også ud over kommunens kommende boligpolitik, som i langt højere grad skal ses som et aktiv til at sikre kommunens økonomi. Det kan sagtens kombineres med et socialt sigte for kommunens svagere stillede borgere, men også her ses en berøringsangst farvet af fortidig S-vanetænkning.

Risiko for dårligt samarbejde

Hvad rejser Venstres afvisning af budgettet af principielle spørgsmål? Den sætter først og fremmest borgmesterens konstituering med de borgerlige partier for ti måneder siden under pres med risiko for dårligt samarbejde. En konstituering betyder, at ved den første budgetforhandling må man også give og tage, men budgetforliget har intet efterkommet af Venstres ønsker. Vi kan ikke lægge stemmer til en aftale, som vi ikke kan se os selv i.

Venstre gik til valg på vækst og velfærd, og vi vil ikke bryde det løfte til vores vælgere i et budget med en 4-årig aftale - en aftale for hele valgperioden og mere til.

Det andet principielle aspekt er netop, at borgmesteren nu hænger på samme forligskreds med DF og de røde partier i hele valgperioden. Det er en kurs mod skattestigning og lavere service, som Venstre ikke kan være med til.

Venstre har deltaget positivt og konstruktivt i budgetforhandlingerne for budgetåret 2019. Langt hen ad vejen kunne vi godt være blevet enige om hvor besparelserne skulle findes. Det havde derfor klædt borgmesteren og SF at gå efter et bredt forlig, som flere partier i Hvidovre kunne se sig selv i. Venstres to mandater sætter sig dog ikke med korslagte arme og ser fornærmede ud de næste tre år. Vi må leve med det ringe budgetforlig, som et flertal ønsker, men vi vil samarbejde og påvirke hver eneste detalje, hvor vi kan se en mulighed for effektivisering fremfor serviceforringelse og skattestigninger. Vi ønsker, at Hvidovre skal drives som moderne kommune og iværksætte aktiviteter, der reelt sikrer kommunens økonomi.

Venstre i Hvidovre

menu
menu